Mire jó a házassági szerződés?

2010. december 31., 09:00 , 520. szám

"Arra készülünk a férjemmel, hogy lakást vásároljunk. Szeretnénk úgy megejteni az adásvételt, hogy az ingatlant két egyenlő részben birtokoljuk, amelyekkel azután tetszésünk szerint, egyenjogú tulajdonosokként rendelkezhetünk; például jogunkban álljon elajándékozni, eladni vagy örökbe hagyni. Hogyan célszerű eljárnunk ennek érdekében?"

- Ehhez még a lakásvásárlás előtt házassági szerződést kell kötniük, amely rögzítené, hogy közös résztulajdonként birtokolják a megszerzett ingatlant. Erre az eljárásra azért van szükség, mert Ukrajna Családi Kódexének 60. paragrafusa értelmében minden, a házastársak által a házasság ideje alatt szerzett tulajdon közös családi tulajdonnak minősül, azaz nem kerülnek megállapításra azon belül önálló, külön tulajdonrészek. Ilyen esetekben két tulajdonosról van a szó: a nevesítettről (arról, akinek a nevére a tulajdoni jogalapot rögzítő dokumentumot kiállítják), és a látensről (a rejtettről, akinek a neve nem szerepel a tulajdoni jogalapot rögzítő dokumentumban). Formálisan mindkét tulajdonos egyenjogú, azonban a látens tulajdonosnak nem áll jogában például a műszaki nyilvántartási hivatalhoz fordulni a tulajdonjogi nyilvántartásról szóló kivonatért, nem idegenítheti el saját nevében a ráeső tulajdonhányadot stb.

Az ilyen jellegű nehézségek elkerülhetők a házassági szerződés megkötésével, amelynek keretében a házastársaknak vagy a házasságkötésre vonatkozó kérelmet benyújtó feleknek módjukban áll rögzíteni a közös résztulajdon rendszerét minden közös vagyon, illetve annak valamely része esetében. Az efféle megállapodás lehetővé teszi, hogy mindkét házastárs tulajdonrészét meghatározzák, kijelöljék a közös tulajdonon belül, s ebben az esetben a tulajdonosok tökéletesen egyenlő felekként rendelkezhetnek azokkal.

hk