Mit tehet a kisemmizett testvér?

2011. január 7., 09:00 , 521. szám

"Szüleim végrendeletükben minden tulajdonukat nővéremre hagyták. Eközben szóban azt mondják, hogy egyenlő felekként rendelkezhetünk a vagyonnal. A végrendeletet a községi tanácsnál hitelesítették. Ugyanolyan érvénnyel bír-e az ilyen dokumentum, mint az, amelyet a közjegyzőnél hitelesítettek? Lesz-e lehetőségem szüleim halála után bejelenteni igényemet az örökségre?"

- Ami azt illeti, hogy törvényes-e a közjegyző helyett a községi tanácsnál hitelesített végrendelet, a helyzet az, hogy Ukrajna Törvénye a közjegyzőségről kimondja: a végrendeletet nemcsak az állami vagy magánközjegyzőnek áll jogában hitelesíteni, hanem a helyi önkormányzatok hivatalos személyeinek is. Ilyen helyi önkormányzatnak minősül a községi tanács is, ily módon az általuk hitelesített végrendelet szabályos. Ukrajna Polgári Törvénykönyve értelmében a nővéréhez hasonlóan Ön is elsőrendbeli örökösnek minősül, de egy olyan végrendelet összeállítása, amely minden vagyont a nővérére hagy, teljesen korlátozza az Ön örökségre való jogát a szülők halálát követően. A halálukat követő hat hónapon belül jogában áll a közjegyzőnél kérvény benyújtásával jelezni igényét az örökségre, és módjában áll bírósági úton megtámadni a végrendeletet, amennyiben bizonyítható, hogy azt a szülők betegen, azaz jogilag nem cselekvőképes állapotban állították össze. Ezenkívül, amennyiben Ön rokkant, a törvények értelmében a végrendelettől függetlenül automatikusan jogosult az örökség egynegyed részére.

hk