Papszentelés Munkácson

2011. január 14., 09:00 , 522. szám

Egy héttel az új év kezdete után a munkácsi Szent Márton Székesegyházban papszenteléssel egybekötött ünnepi szentmisére került sor, melynek során a szertartáson Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke pappá szentelte Petenko Miron diakónust.

Az ünnepségen részt vett Szabó József, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa (lelki vezetője), aki Majnek Antalt a diakónus pappá szentelésére kérte fel. A megyéspüspök beszédében elmondta: minden papi hivatás Isten ajándéka, mellyel egy újabb pásztort ad nyájának, ezért hálatelt szívvel kell örvendezni, amikor a munkácsi egyházmegye új pappal gyarapodott.

A papszentelés szertartása során a jelölt ünnepélyes ígéretet tett, hogy mindenkor hű lesz hitéhez, egyházához. Majd arcra borult, mialatt a hívek a Mindenszentek litániáját énekelték. A püspöki kézrátétel és a felszentelő ima után a felszentelt kezeit krizmával kenték meg, majd paténára helyezett kenyeret és kehelyben elegyített bort és vizet vett át. Végezetül a jelenlevő papok közül néhányan beöltöztették új társukat papi miseruhába és stólába.

Petenko Miron 1971. augusztus 25-én született Huszton. Teológiai tanulmányait, a szolgálatra való felkészülést az Egri Érseki Papnevelő Intézetben végezte.

Jelenleg Magyarországon még három kárpátaljai hallgató tanul: egy huszti és egy munkácsi fiatalember az Egri Érseki Papnevelő Intézetben, egy rahói papnövendék Budapesten, további három pedig a gorodoki (Ukrajna) papnevelő szemináriumban Perecsenyből, Szolyváról és Nagyszőlősről.

Az újonnan felszentelt pap első szentmiséjét január 9-én tartotta a huszti plébániatemplomban.

fzs