Örökbefogadás: csak bírósági úton

2011. február 4., 09:00 , 525. szám

"Gyermekem másfél éves. Apjával sosem voltunk házasok, mégis az ő nevét viseli (a gyermek születése után az anyakönyvi hivatalban megírt közös kérvényünkben elismerte az apaságot, később azonban egyáltalán nem vett részt az apróság nevelésében). Jelenleg egy másik férfival élek házasságban. Megfoszthatom-e valamiképpen a gyermekhez való jogától a biológiai apát a bírósági eljárás mellőzésével, és átírathatom-e a gyermeket a mostohaapja nevére?"

- Az örökbefogadásra csak bírósági döntés alapján kerülhet sor, kivéve az Ukrajna Családi Törvénykönyve (UCSTK) 282. paragrafusában felsorolt eseteket. Az UCSTK 217. paragrafusa kimondja, hogy a gyermek örökbefogadása szülei beleegyezésével történik. A szülők írásos beleegyezését a közjegyző hitelesíti. A gyermek anyjának vagy apjának jogában áll visszavonni az örökbefogadáshoz adott beleegyezését mindaddig, amíg a bíróság örökbefogadásról hozott döntése törvényerőre nem emelkedik. Ráadásul a szülők csak azután adhatják beleegyezésüket az örökbefogadáshoz, hogy a gyermek elérte a kéthónapos kort. Ezen beleegyezés nélkül csak akkor kerülhet sor az örökbefogadásra, ha a szülők kiléte nem ismert; nyomtalanul eltűntté vagy cselekvésképtelenné lettek nyilvánítva; megfosztották őket az örökbefogadandó gyermekkel kapcsolatos szülői jogaiktól (az UCSTK 219. paragrafusa értelmében). Azaz az ön jelenlegi házastársa csak akkor fogadhatja örökbe a gyermeket a bíróság döntése alapján, ha a biológiai apja a beleegyezését adja ehhez, illetve sor kerülhet erre az apa beleegyezése nélkül is, amennyiben megfosztják őt szülői jogaitól. Ezért önnek be kell mutatnia a bíróság előtt a biológiai apa közjegyző által hitelesített nyilatkozatát, amelyben az kijelenti, hogy nem ellenzi a gyermek mostohaapja általi örökbefogadását.

hk