Szüneteltethetők-e a kommunális szolgáltatások?

2011. február 4., 09:00 , 525. szám

"Frissen elkészült emeletes házban vásároltam lakást, ahová a lakók egy része már be is költözött. Én magam azonban még nem élek ott, a kommunális szolgáltatásokat sem veszem igénybe, és szerződést sem kötöttem erről. A ZSEK (a lakásgazdálkodási vállalat - a szerk.) azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a lakásátvételi jegyzőkönyv aláírásának napjától fizessem a fűtés, a ház karbantartásának díját. Jogos a követelésük?"

- Nem, nem jogos. A Miniszteri Kabinet A központi fűtés szolgáltatási szabályainak jóváhagyásáról... (a továbbiakban Szabályzat) című rendelete 29. paragrafusának 3. pontja értelmében a fogyasztónak jogában áll nem fizetni a szolgáltatási díjat ideiglenes távollétének idejére. A hideg és melegvíz lezárása és a csap lepecsételése a lakásban a lakásgazdálkodási vállalatnak címzett kérvény alapján történik. Továbbá a Szabályzat 32. paragrafusa 14. pontjának értelmében a ZSEK köteles csökkenteni a szolgáltatási díjak mértékét a fogyasztó vagy családtagjai ideiglenes távolléte esetén írásos bejelentés és a távollétet igazoló hivatalos dokumentum alapján (például igazolás hozható az ideiglenes lakhelyről, munkahelyről, oktatási, egészségügyi intézményből, katonai szolgálati helyről, büntetésvégrehajtási intézményből stb.).

Tehát a fentebb említett esetek egyikében sincs joga a ZSEK-nek elutasítani a díjfizetés felfüggesztésére vonatkozó kérelmét arra az időre, amíg ön vagy családtagjai ideiglenesen távol vannak. Amennyiben a ZSEK mégis elutasítaná a szolgáltatásnyújtás felfüggesztésére vagy az azért kiszabott díj mértékének csökkentésére vonatkozó kérelmét, önnek jogában áll panasszal élni az ügyben érintett hivatali személyekkel szemben.

hk