2011. február 18.

2011. február 18., 09:00 , 527. szám

Apostolok cselekedeteiről írott könyv: 20:17-36

Az imádság fontossága

Kedves Testvéreim!

Ebben az igerészben Pál apostol életének egyik fontos eseményéről olvasunk. Búcsúzik attól a gyülekezettől és annak képviselőitől, melyben oly sok időt töltött.

Az Úr szeretetében bízva, Pál mindig imádságos lélekkel szolgált az emberek között. Hasonlóképpen búcsúzik is tőlük: könyörög értük. Isten segítségét, erejét kéri a gyülekezet életére. (Ap.csel. 20:36)

A ma élő ember sokszor elfelejti ezt az igazságot., és emiatt hiányzik életéből az alázatosság, az Istennek való engedelmesség.

Pál apostolként, Isten kiemelt szolgájaként sem válik elbizakodottá. Nem fáradozásaira néz, nem nehézségeire emlékezik, hanem az Isten szeretetére, az Isten szolgálatának örömére és arra, hogy igehirdetéseinek gyümölcse van.

Azonban búcsúznia kell, hiszen Isten akarata, hogy élete, szolgálata útján tovább menjen, és azt a küldetést, amely nem más, mint Isten igéjének hirdetése, tovább vigye.

Isten ma is üzen az ember számára az Ige által, hiszen Igéje ma is élő, azt megérteni azonban csak imádságos lélekkel, hittel lehet. Ezért kell imádkoznunk.

Isten teremtette az embert és jelenléte ebben a világban az Ő szeretetére mutat. Szeretete pedig abban mutatkozik meg, hogy szól hozzánk Igéje által és meghallgatja válaszunkat az imádság által.

Így énekeljük a 430. énekünk 1. versében: "Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért Uram ó ne vess meg, tiszta szívet és Szentlelket adj nékünk, hallgass meg Fiad nevében ha kérünk."

Ezért nagy kérdés életünkben ma is: szoktunk-e imádkozni? Mert aki imádkozik, komolyan veszi Isten szeretetét, kegyelmét. Komolyan veszi azt, hogy egész életünket elé vihetjük, hogy kérhetjük az áldást egész teremtett világunkra, családunkra, embertársainkra, munkánkra, földi életünkre.

Keressük Istent ma is imádságainkban, és adjunk hálát azért, hogy tart a kegyelmi idő, hogy van alkalmunk arra, hogy Őt megszólítsuk.

Adjunk hálát mindennapon azért, hogy imádságokat meghallgató, cselekvő Istenünk van. Ámen.

Nagy János,