Ha a földbizottság megtagadja a bejegyzést

2011. március 4., 09:00 , 529. szám

"Többszöri hivataljárás után testvéremmel megkaptuk az örökösödési jogunkat igazoló okmányt az elhunyt édesapánk után hátramaradt földrészlegre. Megvan az adott földrészlegre kiadott földtulajdont igazoló állami okmány (akt) is a kataszteri számmal együtt, amelyen a közjegyző megejtette a szükséges bejegyzést. Mégis, amikor az állami földbizottság járási főosztályára benyújtottuk a szükséges dokumentumokat a tulajdonosváltás bejegyzésére, a főosztály szakembere azt mondta, hogy esetünkben új akt kiállítására van szükség. Végigolvastam valamennyi idevágó jogszabályt és rendelkezést, s úgy látom, hogy a hivatalnak nincs joga ezt követelni tőlünk. Kérem, adjon tanácsot, hogyan jegyeztethetjük be ebben az esetben a tulajdonjogunkat?"

- Az állami földbizottság szakemberének követelése valóban alaptalan. Érdemes megpróbálnia bírósági úton elhárítani az akadályt. Ehhez mindenekelőtt kérvényt kell írnia az állami földbizottságnak, amelyben kéri az örökölt földrészlegre vonatkozó tulajdonjogának bejegyzését a telekkönyvbe. A kérvényt eljuttathatja személyesen a hivatal vezetőségéhez vagy feladhatja olyan tértivevényes "értékes" küldeményként, amelynek tartalmáról feladáskor leírás készül. A kérvényhez csatolni kell a földtulajdont igazoló okmányt, valamint az örökségre való jogot igazoló bizonylatot (a kérvényben feltétlenül jelezze, hogy mely okmányokat küldi meg csatolva, s hogy azok mindegyike eredeti dokumentum, nem másolat). Ezután az állami földbizottság vagy visszakozik, s a jogszabályok által előírt határidőn belül megtörténik a bejegyzés, vagy válaszában hivatalosan is elutasítja az ön földrészlegre vonatkozó tulajdonjogának hivatalos nyilvántartásba vételét a telekkönyvben, s az erre utaló bejegyzés megejtését a földtulajdont igazoló okmányon. Ez a hivatalos elutasítás jogosítja fel önt arra, hogy a továbbiakban az adminisztratív bírósághoz forduljon.

hk