Csak lakhelybejelentés alapján jár a gyermeknevelési segély?

2011. április 15., 10:00 , 535. szám

"Immár a második gyermekemet hoztam a világra nemrégiben, ezért tudom, hogy bizonyos szociális juttatások illetnek meg. A szociális osztályhoz fordultam abban a járásban, ahol jelenleg a férjemmel élek, bár bejelentve változatlanul egy másikban vagyok, ott, ahol a szüleim is laknak. Azt a választ kaptam a hivatalnokoktól, hogy nem vagyok jogosult a segély folyósítására ebben a járásban. Mit tegyek?"

- Önnek lehetősége van arra, hogy nyilvántartásba vétesse magát, s mégis abban a járásban kapja a támogatást, ahol él, bár nem ott van bejelentve. Ehhez igazolásokat kell beszereznie annak a járásnak a szociális osztályán és foglalkoztátási központjában, ahol ténylegesen be van jelentve, arról, hogy a szóban forgó intézményeknél nincs nyilvántartásban. Szüksége lesz egy igazolásra ugyanazon járás adóhatóságától is arról, hogy nem vállalkozó. Végül igazolást kell szereznie annak a járásnak a ZSEK-jétől (lakásgazdálkodási osztályától), ahol ténylegesen lakik, arról, hogy valóban ott él. Ezzel az igazoláscsomaggal kérvényezheti a nyilvántartásba vételét a tényleges lakhelye szerinti szociális osztályon.

hk