Külföldre utazik a gyerek

Milyen okmányok kellenek?

2011. április 15., 10:00 , 535. szám

Milyen okmányok, engedélyek és dokumentumok szükségesek ahhoz, hogy a kiskorú gyermek külföldre utazhassék? Olvasóink kérdései nyomán megpróbáltuk körbejárni a témát.

Technikailag két módja is van annak, hogy a kiskorú, azaz 16 évnél fiatalabb gyermek átlépje az államhatárt. Az ügyintézés szempontjából egyszerűbb és gyorsabb eljárás kétségtelenül az, ha a gyermeket "beírjuk" valamelyik szülő, jellemzően az anya útlevelébe. A beregszászi járási útlevélosztályon érdeklődésünkre elmondták, ehhez mindössze az anya útlevelére, a gyermek keresztlevelének másolatára és két fényképére van szükség. Azonban, mint Vaszil Huszak főhadnagy, az osztály vezetője hozzátette, érdemes odafigyelni arra, hogy a gyermek születési bizonyítványában és az anya útlevelében szereplő adatok egyezzenek.

Vaszil Huszak rámutatott: többször előfordul, hogy a feleség a házasságkötést követően felveszi férje nevét, de okmányait, így az útlevelét sem cseréli ki, s erre a problémára csak a gyermek "beírásakor" derül fény. Az sem ritka manapság, hogy az anya megtartja leánykori nevét, míg a gyermek az apa vezetéknevét kapja. Az előbbi esetben az anyának ki kell cserélnie az útlevelét, míg az utóbbiban csatolnia kell a dokumentumokhoz személyi igazolványának másolatát, amelynek a családi állapotot rögzítő rovatába bejegyezték a gyermek nevét. Amennyiben a gyermek külföldön született, keresztlevelének közjegyző által hitelesített fordítására és a szülők házasságlevelének másolatára is szükség lesz. Az eljárás költsége ötven hrivnya körül mozog, míg gyorsított eljárás esetén nyolcvanegynéhány hrivnyát kell befizetni az útlevélosztály által megadott számlaszámokra.

Ahhoz, hogy a gyerek szülei nélkül is külföldre utazhasson, saját úti okmányra van szüksége. Ennek igényléséhez az útlevélosztályon be kell nyújtani mindkét szülő közjegyző által kiállított és hitelesített hozzájárulási nyilatkozatát az útlevél kiállításához (a közjegyzők ezt rendszerint 115-120 hrivnya illeték fejében teszik meg), a gyermek születési bizonyítványának közjegyző által hitelesített másolatát (ennek közjegyzői költsége mintegy 10 hrivnya) -, 16 éves kortól születéi bizonyítvány helyett személyi igazolványa másolatát -, mindkét szülő személyi igazolványának másolatát (amelyeknek a családi állapotot rögzítő rovatába bejegyezték a gyermeket) és a gyermek három fényképét. Ezenkívül 14 éves kortól a büntetlen előéletet igazoló okiratra is szükség van, ami ugyanabban a hivatalban igényelhető. Az úti okmány kiadásának költsége valamivel több, mint 45 hrivnyányi különféle illeték, egészségbiztosítás-kötéssel együtt körülbelül 86 hrivnya. A biztosítás kapcsán az útlevélosztályon érdeklődésünkre elmondták, hogy megkötése nem kötelező, azonban vízumigénylésnél a biztosításra mindenképpen szükség lesz, s ügyfeleik maguk is meggyőződhetnek róla, hogy az útlevélosztály által javasolt biztosító olcsóbb. Mint megtudtuk, a gyermekútlevél kiadásának elvben nincs alsó korhatára. Az ügyintézést a szülők egyedül végezhetik, a gyermeknek nem kell megjelennie az útlevélosztályon. Elviekben igényelhető gyermekútlevél gyorsított eljárásban is - ennek költsége mintegy 170 hrivnya -, azonban Huszak főhadnagy felhívta a figyelmet arra, hogy a különleges eljárást minden esetben a megyei útlevélosztálynak kell engedélyeznie, azaz a szülők jobban járnak, ha időben a hatóságokhoz fordulnak, s a rendes eljárás keretében szerzik meg gyermekük úti okmányát.

A beregszászi járási útlevélosztály egyébként a közelmúltban új helyre költözött, jelenleg az egykori zsidó rituális fürdő Széchenyi utca 4/A szám alatti felújított épületében működik, a rendőrség épületével majdnem szemben, a piac közelében. Fogadónapjaik: hétfő, szerda, péntek és szombat közép-európai idő szerint 8-tól 17 óráig, míg kedden, csütörtökön és vasárnap nincs ügyfélfogadás.

A kiskorú gyermek azonban úti okmány birtokában sem utazhat külföldre a szülők beleegyezése nélkül. Amennyiben a kisfiút vagy kislányt apja és anyja is elkíséri, nincs szükség külön engedélyre, ha azonban csak egyikükkel vagy szülők nélkül utazik külföldre, minden esetben kötelező felmutatni a határon a szülők közjegyző által hitelesített írásos engedélyét. Az engedély kiállításának díja rendszerint 115-120 hrivnya a közjegyzőknél, ezért amennyiben a szülők részéről ennek nincs akadálya, takarékosságból célszerű és lehetséges a mindkettejük engedélyét rögzítő és hitelesítő okmányt több éves időtartamra kiállíttatni, hiszen arra a gyermek 16 éves koráig szükség lehet. Mint "gyakorló" szülőktől megtudtuk, a közjegyzői eljárás nemcsak a szolgáltatás díjában térhet el, hanem abban is, hogy hajlandók-e több gyermek esetén a szülői engedélyt valamennyiükre egy okmányban kiállítani, avagy ragaszkodnak ahhoz, hogy minden gyermekre külön dokumentumot állítsanak ki - érthetően külön díjazás fejében.

Az Európai Unió országaiba való utazáshoz a gyermekeknek tavaly április óta saját schengeni vízumra van szüksége, tehát önálló, dokumentált vízumkérelmet kell benyújtani a gyermekek esetében is (azaz a kérelmező úti okmányában szereplő személyek külön vízumkérdőívet nyújtanak be), és személyenként önálló vízumbélyeg kerül az útlevélbe - tudhatjuk meg az ungvári magyar főkonzulátus internetes portálján olvasható tájékoztatóból. Ezzel egy időben megszűnt az a lehetőség, hogy a szülő vízumára nyomtassák a gyermekek nevét és adatait.

A gyermek vízumkérelmét szülei is benyújthatják. Ehhez szükséges az útlevél (vagy a szülő útlevele), melynek érvényessége három hónappal meghaladja az igényelt vízum érvényességét; egy darab igazolványkép méretű, jó minőségű színes fénykép, amely hat hónapnál nem régebbi; hiánytalanul, olvashatóan kitöltött és a szülő által aláírt vízumkérdőív; egészségügyi biztosítás. A vízumkérelem benyújtásakor az anyagi fedezet meglétét és a beutazás célját is igazolni kell. Kiskorú esetén ez a törvényes képviselő költségvállalási nyilatkozata a szükséges anyagi fedezet igazolásával, vagy meghívólevél, esetleg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által kiállított támogató nyilatkozat. A támogató nyilatkozatot nagykorú személy igényelheti, azaz a szülő számára kiállított okmányba foglalják bele kiskorú gyermeke nevét is. Amennyiben azonban a gyermek rendelkezik saját magyarigazolvánnyal, számára külön támogató nyilatkozatot is kiállíthatnak. A vízum ingyenes a 14 év alatti gyermekek részére, illetve 21 éves korig a tanulmányaikat folytató fiatalok számára is, amennyiben jogállásukat az oktatási intézményük által kiadott igazolással alá tudják támasztani.

szcs