Mi illeti meg a háborús rokkantak özvegyeit?

2011. május 13., 10:00 , 539. szám

"Érdekelne, hogy milyen kompenzációra és kedvezményekre jogosult az az özvegy és családja, akinek férje háborús rokkant volt, illetve részt vett a csernobili katasztrófa felszámolásában, azaz úgynevezett "likvidátor" volt (1. kategória, 2. rokkantsági csoport)?"

- Ön számos kedvezményre jogosult. Kezdjük az elhunyt háborús veterán családjának járó kedvezményekkel. Ukrajna Törvénye a háborús veteránok státusáról, szociális védelmük garanciáiról a 10. paragrafusban kimondja, hogy e jogszabály hatálya kiterjed az elhalálozott háborús rokkantak, a harci cselekményekben részt vettek családjaira és özvegyeire is. Az idézett paragrafus számos kedvezményt felsorol, például az ingyenes gyógyszerellátást; a lakbérkedvezményt, a kommunális szolgáltatások terén igénybe vehető kedvezményeket; az ingyenes közlekedést a városi és helyi érdekű tömegközlekedési eszközökön; a pótszabdságra való jogosultságot; a munkahely-megőrzési elsőbbséget vállalati átszervezés vagy elbocsátás esetén; a mentesülést bizonyos adók megfizetése alól stb. A kedvezményekről részletesebben a szóban forgó törvény 15. paragrafusából lehet tájékozódni.

Ami a csernobili katasztrófa következményeinek felszámolásában részt vett elhunytak családjainak járó kedvezményeket illeti, melyeket Ukrajna Törvénye A csernobili katasztrófa következtében megsérült polgárok státusáról és szociális védelméről rögzít, azok hasonlóak a háborús veteránokkal és rokkantakkal kapcsolatban fentebb felsoroltakhoz. Érdemes rámutatni, hogy amennyiben valaki több hasonló típusú kedvezménnyel rendelkezik, úgy azok közül mindig a nagyobb mértékű kedvezményt kell figyelembe venni. Ezenkívül, amennyiben az elhunyt volt a családfenntartó vagy ön időközben elveszítette megélhetési forrását, úgy a nyugdíjbiztosításról rendelkező törvény értelmében jogosult a családfenntartó elvesztése jogán járó nyugdíjra is. A konkrét kedvezményekkel és igénylésük módjával kapcsolatos részletes információkért érdemes felkeresni a helyileg illetékes közigazgatási és önkormányzati hivatalok társadalombiztosítási osztályait.

hk