Hittanverseny Sislócon

2011. május 20., 10:00 , 540. szám

Május 14-én a sislóci görög katolikus egyházközségben került sor az immár hagyományos, a tizenkettedik alkalommal megrendezett görög katolikus hittanversenyre.

A Sislóci Dobó István Középiskola épületének bejáratánál gyülekező csapatok, miután sikeresen regisztráltak a versenyre, elfoglalhatták helyüket a számukra kijelölt tantermekben.

Mindannyian izgatottan várták a feladatlapokat, melyeket a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Egyetem rektora, Fedor Péter atya állította össze. Idén a hittanverseny témája Szent Márk evangéliuma volt. A vetélkedőn részt vevő csapatok a Beregszászi, a Nagyszőlősi, valamint az Ungvári járások egyházközségeiből érkeztek.

Demkó Ferenc esperes úr köszöntötte a jelenlévőket, majd közös imára került sor. Ábrány Krisztián atya, helyi görög katolikus parochus ismertette a szabályokat.

A 145 versenyző három korcsoportban indulhatott (a nagyoknál nyolc, a középsőben huszonegy, a kicsiknél kilenc csapat nevezett). Két fordulóban kellett megmutatniuk tudásukat. Az első fordulóban egy háromoldalas tesztlapot kellett kitölteniük a csapatoknak egy óra alatt, a másodikban szóbeli villámkérdésekre kellett válaszolniuk, minél többre egy perc alatt.

A nagyoknál Palágykomoróc csapata végzett az első helyen, a második Jánosi, a harmadik Csoma lett. A középső korcsoportban a mátyfalvaiak diadalmaskodtak, a második helyezett Gecse-Borzsova, a harmadik pedig a sislóciak csapata lett. A kicsiknél Csoma csapata lett az első, akiket a dobogón a tiszabökényiek, majd a salánkiak követtek.

Mindhárom korosztály első helyezettjei az oklevél, az mp3 lejátszó, a társasjáték és az ajándékcsomag mellett a vándorikonokat is hazavihették saját egyházközségeik templomába. A második és harmadik helyezettek szintén társasjátékokat, oklevelet, valamint ajándékcsomagokat kaptak. Fontos megemlíteni, hogy mindezek a Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően szerezhettek örömöt a gyerekeknek.

A többiek sem mentek haza üres kézzel. Ők is kaptak ajándékcsomagot, melyet a Dorcas Nemzetközi Keresztény Segélyszervezet ajánlott fel. Az eredményhirdetés után Marosi István atya, nagybégányi parochus átadta a Kárpátikon görög katolikus lap nyereményjáték megfejtőinek ajándékait. Ezek után már csak a közös fényképek elkészítése, és a búcsúzkodás maradt, mielőtt a csapatok elindultak hazafelé.

Benzo György