Elhunyt Bagu Balázs Tanár Úr

2011. július 15., 10:00 , 548. szám
Bagu Balázs

Bagu Balázs 1932. december 28-án született Bátyúban. A munkácsi tanítóképző, majd az ungvári egyetem elvégzése után Kárpátalja számos magyar iskolájában tanított, majd 1964-től a Bátyúi Középiskolában dolgozott nyugdíjazásáig. 1969–1979 között ő volt a magyartanárok beregszászi módszertani szakcsoportjának a vezetője, 1982-ben megkapta a Módszerész kitüntető címet. Bagu Balázst fáradhatatlan, lelkes pedagógusnak ismerték tanártársai és tanítványai egyaránt.

Szívügyének tekintette a magyar nyelv és irodalom oktatását, éveken át a Bagu Balázs által kidolgozott tanterv szerint tanultak a kárpátaljai magyar gyerekek. Számos módszertani segédanyaga jelent meg. Az ő nevéhez fűződik többek között a Bátyúi Költészeti Napok elindítása is.

Bagu Balázs alapító tagja a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek, s éveken át az elnökség tagjaként segítette annak munkáját. Szorgalmazta az egyházi líceumok megnyitását, előkészítő tanfolyamokat vezetett a teológiára készülő diákok számára. Elsők között karolta fel a szórványoktatást, elkészítve a vasárnapi iskolák tantervét és szöveggyűjteményét.

Az anyanyelvápolás mellett fontosnak tekintette a hagyományápolást, a honismereti nevelést. Számos honismereti, néprajzi tanulmánya és könyve jelent meg. Foglalkozott az 1848-as szabadságharc kárpátaljai vonatkozásaival, az 1944-es deportálás feldolgozásával, kiváló dolgozatot írt Bátyú község földrajzi neveiről, összegyűjtötte s megjelentette a bátyúi jeles napok könyvét, a bátyúi gyermekjátékokat.

Bagu Balázs gazdag kéziratanyagot hagyott a kárpátaljai magyarságra, mely még kiadásra vár. Elkészítette a honismereti tankönyvet, s a teljességre törekedve összegyűjtötte vidékünk húsvéti locsoló verseit.

Pedagógiai, honismereti és hagyományápolási munkásságáért számos kitüntetésben részesült: 1985 – Makarenko-díj; 1992 – Kossuth-emlékérem; 2008 – a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje.

Bagu Balázs 2011. július 9-én hunyt el. Hivatásszeretete, a szülőföldhöz, hagyományainkhoz való kötődése példaértékű. Emlékét megőrizzük.

A KMPSZ elnöksége