Könyvcsomagok kárpátaljai könyvtárak számára

Márai-program

2012. február 17., 09:00 , 579. szám

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával 2011 áprilisában indult el a Márai-program, melynek céljai közé tartozik a nemzeti kultúrkincs megőrzése, az olvasáskultúra fejlesztése, a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése, valamint a magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz az anyaországi és a határon túli könyvtárakon keresztül. A program I. fordulójában a kárpátaljai magyar könyvtárak is részt vettek. Nem is eredménytelenül, mivel tekintélyes mennyiségű könyvet sikerült nyerniük.

A pályázaton elnyert könyvek nyertesekhez való eljuttatása a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. feladata volt, mely a kárpátaljai magyar külképviseleteket megkeresve kért segítséget a könyvek kiszállításához. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa nemcsak Magyarországról hozta el az értékes küldeményt, hanem a könyvtárakhoz is kiszállította, egyben gondoskodott az átvételi elismervények visszajuttatásáról is. A beregszászi konzulátus hivatali kerületében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Beregszászi Járási Központosított Könyvtárhálózat, a Beregszászi Városi Könyvtár, valamint a Nagyszőlősi Járási Könyvtár jutott ily módon számos kiváló, a művelődést elősegítő könyvekhez.

A Beregszászi Járási Központosított Könyvtárhálózat fiókkönyvtárai számára február 9-én Beregszászban kerültek átadásra a gondosan összeállított könyvcsomagok.

Varga Éva, a Beregszászi Járási Központosított Könyvtárhálózat vezetője a Márai-programról szólva elmondta, hogy a pályázati kiírás feltétele szerint a könyvtárak által összeállított ún. „választási listának” fele-fele arányban kellett magyar tény- és szakirodalmat, illetve szépirodalmat tartalmaznia. Ezt megelőzően a könyvtárosok körében felmérést végeztek, hogy kiderítsék: melyik az a tíz könyv, melyre a leginkább szükség lenne. Ennek eredményeit figyelembe véve alakult ki a pályázati lista. Elhangzott még, hogy a járási költségvetésből kilenc éve már nem telik állománygyarapításra – kivétel némely újságok előfizetése –, a könyvtárak gyarapítása így szinte kizárólag ajándékozás által történik: íróktól, olvasóktól és kárpátaljai kiadóktól, valamint a testvérkönyvtáraktól érkezik könyvadomány. Éppen ezért van nagy jelentősége annak, hogy hosszú idő után pályázati úton juthattak új könyvekhez.

Köszöntötte a könyvtárosokat Tóth István beregszászi főkonzul is, aki elmondta, hogy nagy örömmel segítettek a könyvek rendeltetési helyükre történő eljuttatásában. Erre az ünnepélyes alkalomra – a Márai-program keretében nyert műveken kívül – számos ajándékkönyvet is hozott magával, melyeket Wraukóné Lukács Ilona, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány kuratóriumának elnöke küldött. A főkonzul felhívta még a figyelmet arra, hogy az NKA a könyvkiadók részére ismét pályázatot hirdetve megkezdte a Márai-program 2. fordulóját, vagyis a kárpátaljai könyvtárosoknak ismét érdemes odafigyelni és pályázni.

Az ünnepség végén a könyvtárosok köszönettel vették át a hasznos és tartalmas könyvcsomagokat.

A tervek szerint február 15-én, lapzártánkkal egy időben a Nagyszőlősi Járási Könyvtárban is átadják az Ugocsába címzett könyveket.

F.Zs.