Szórványvidéken oktató pedagógusok konferenciája

2012. március 2., 09:00 , 581. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség konferenciáinak sorában kiemelt hely illeti meg a szórványvidék oktatóinak konferenciáját. Az immár hagyományosan február végi tanácskozásra idén február 24–26. közt került sor.

A 2012-es konferencia vezérfonala a szókincsfejlesztés és az identitáserősítés volt. E két téma köré szerveződtek az előadások, gyakorlati foglalkozások, kulturális programok. Előadás hangzott el a nyelvi játékokról, a gyermekirodalom szerepéről, a népköltészeti alkotások felhasználási lehetőségeiről. Például Orosz Ildikó Szocializáció és enkulturáció a szórványvidéken, Beregszászi Anikó Retorika az oktatásban és a mindennapokban, Penckófer János A kárpátaljai magyar irodalom helyzete a XXI. században címmel tartott előadást. Számos gyakorlati foglalkozásra is sor került: Gogola István Megtanítani a taníthatatlant címmel vezetett foglalkozást, Szilágyiné Tóth Gabriella énekes népi gyermekjátékokra tanította a hallgatókat, Bagu Géza pedig a drámapedagógia lehetőségeire hívta fel a figyelmet. A konferencia résztvevői önfeledten játszották a tanár által bemutatott játékokat, remélhetően felhasználják majd azokat mindennapi oktató-nevelő munkájukban. Prófusz Marianna vezetésével hangulatos előadás keretében megismerkedtek a hallgatók a Rákóczi-főiskola Polónyi Katalin nevét viselő néprajzi múzeumával, a beregi hímzés alapjaival, a vidékünkre jellemző keresztszemes motívumokkal. Valamennyi előadás interaktív volt, a hallgatók bekapcsolódhattak, részt vehettek az adott téma kifejtésében.

Természetesen helyt kapott a tanácskozáson a tapasztalatcsere is, ezúttal Tóth Zsuzsanna rahói óvónő beszélt a Rahói járás magyar pedagógusainak egyesületi terveiről.

A konferencia programjának összeállításakor figyelmet fordítottunk a magyar népi tánckultúra megismertetésére is. Az együttlét megkoronázása volt a 24-én és 25-én megtartott táncház, melyet Szilágyi László, illetve Korolovics Zsolt koreográfusok vezetettek. Szi­lágyi Lászlóval moldvai csángó táncot tanultak a résztvevők, Korolovics Zsolttal pedig beregi és szatmári táncot. A Derceni Gyöngyösbokréta Táncegyüttes nagy sikerű bemutatót is tartott.

A több mint harminc résztvevő felölelte Kárpátalja valamennyi régióját a Tatár-hágótól a Latorca völgyéig. Kőrösmezői, rahói, terebesfehérpataki, tiszabogdáni, nagybocskói, gyertyánligeti, bustyaházai, técsői, szolyvai, fancsikai, nagybakosi pedagógusok vettek részt a konferencián. A szellemi feltöltődés mellett valamennyi résztvevő duzzadó mappával tért haza: módszertani segédanyagokat, szakkönyvet kaptak további munkájukhoz.

pm