Kell-e a kataszteri szám az örökség átvételekor?

2012. március 23., 09:00 , 584. szám

„Jelenleg a földrészleg felhasználásának korlátozására, illetve tehermentességére vonatkozó igazolás nélkül lehetetlen megszerezni a földrészleg öröklési jogosultságáról kiállítandó igazolást, valamint a földtulajdont igazoló állami okmányon sem végzik el a bejegyzést a tulajdonosváltásról. Ezt az elsőként említett igazolást viszont nem adják ki azzal az indokkal, hogy hiányzik a földrészleg kataszteri száma. Így a közjegyző most nem adja ki nekem az örökséggel kapcsolatos okmányokat. Lehetséges, hogy a közjegyző helytelenül értelmezi a jogszabályokat?”

– Hasonló helyzetben a közjegyző nem tagadhatja meg az örököstől a földrészleg öröklésére vonatkozó igazolás kiadását. Az érvényes jogszabályok nem tartalmaznak olyan előírást, amely kötelezővé tenné a kataszteri szám feltüntetését az örökösödéssel kapcsolatos dokumentumokban. Nem úgy, mint például a polgárjogi szerződések esetében, amelyek a földrészleg tulajdonosának változásával járnak (például adásvételi, ajándékozási, csereszerződések stb.). Ezen az állásponton van az Igazságügyi Minisztérium is, amit a 2010. március 25-i 31-32/69. számú levelük is alátámaszt, valamint az Állami Földügynökség, amit megerősít a 2010. november 23-i, 21824/17/ Д4829-10. számú levelük.

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a közjegyző csak a telekkönyv megfelelő bejegyzéséről készített kivonat alapján adhatja ki az elhunyt hagyatékára való jogot igazoló okmányt, s eszközölhet bejegyzést a földtulajdont igazoló állami okmányon. Ezt követeli meg a Miniszteri Kabinet 2009. május 6-i 439. számú határozata a földrészlegek tulajdonjogára vonatkozó bejegyzés eszközlésének rendjéről. A szóban forgó telekkönyvi kivonatot az Állami Földügynökségnek a földrészleg elhelyezkedése szerint illetékes szerve adja ki a közjegyző írásos kérelme alapján. A kivonatnak egyebek mellett tartalmaznia kell a földrészleg hasznosításával kapcsolatos esetleges korlátozásokat is.

Amennyiben az örökösnek a kivonat kiadására vonatkozó közjegyzői kérelmét elutasítják, tanácsolható, hogy emlékeztesse a Földügynökség munkatársait a telekkönyv vezetésének a Miniszteri Kabinet 1021. számú, 2009. szeptember 9-i határozatával jóváhagyott rendjére, amely felsorolja mindazokat az eseteket, amikor az Ügynökségnek jogában áll megtagadni a szóban forgó kivonat kiadását. Amennyiben a kivonatot ennek ellenére sem adnák ki, követelje, hogy az Ügynökség munkatársai adjanak írásos magyarázatot a kérés elutasítására, esetleg adja erre vonatkozó követelését írásban postára tértivevényes levélként. Tudni kell, hogy hasonló esetben az ügynökség csak abban az esetben tagadhatja meg jogosan a kivonat kiadását, ha a telekkönyvben nincsenek a szóban forgó földrészlegre vonatkozó adatok. Ilyenkor viszont kérvényezni kell az Ügynökségnél a földrészleg bejegyzését a Miniszteri Kabinetnek 2010. augusztus 10-én, 749. szám alatt megállapított, a földrészlegek kataszteri számának kiadására vonatkozó ideiglenes rendje alapján. Ilyen esetben előfordulhat, hogy szükségessé válik a műszaki dokumentáció elkészítése, amennyiben az nincs meg az Ügynökség illetékes szervének levéltárában.

Alternatív megoldást jelenthet, ha a bíróságtól kéri keresetében az elhunyt örökségére vonatkozó tulajdonjogának elismerését Ukrajna Polgári Törvénykönyvének 1225. paragrafusa alapján. Ilyenkor azonban nemcsak a perrel járó időbeli, és pénzbeli ráfordítást kell figyelembe venni, hanem azt a tényt is mérlegelni érdemes, hogy ha később az örökös mégiscsak értékesíteni szeretné a tulajdonába került földrészleget, nem kerülheti meg a kataszteri szám megszerzésével járó hivatali eljárást.

hk