A KMKSZ elítélte a magyarellenes döntést

Parlamenti választások: Eldőlt – nem lesz magyar körzet

2012. május 4., 10:00 , 590. szám

A Központi Választási Bizottság (CVK) április 28-án kijelölte az októberben esedékes parlamenti választások egyéni választókörzeteinek határait. Eldőlt, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben, számos nemzetközi szervezet és a magyar kormány közbenjárása ellenére mégsem lesz Kárpátalján magyar többségű választókörzet.

Mint emlékezetes, korábban a magyar kormány több tagja, illetve európai szervezetek képviselői is azt kérték Kijevtől, hogy tegye lehetővé a kárpátaljai magyarság parlamenti jelenlétét azáltal, hogy magyar többségű egyéni választókörzetet alakítanak ki Kárpátalja magyarok által sűrűn lakott régiójában. Legutóbbi kijevi látogatása alkalmával, idén márciusban Orbán Viktor magyar miniszterelnök is közbenjárt az érdekünkben. A KMKSZ ezzel egy időben azt szorgalmazta az illetékes hatóságoknál, hogy olyan körzethatárokat állapítson meg Kárpátalja magyarlakta régiójában, hogy azokon belül minél nagyobb legyen a magyar választók aránya. A jelek szerint a kárpátaljai magyarság törekvéseit felülírták a megyében meghatározó politikai erők érdekei és taktikai megfontolásai, mert ahelyett, hogy megőrizték, újrateremtették volna a magyar választókörzetet, három részre szabdalták szét azt.

Így az Ungvári járás teljes egészében – a járáshoz tartozó valamennyi magyarlakta településsel együtt – a 68. számú, Ungvár központú választókörzethez tartozik ezentúl. Az Ungvári járáson kívül a körzet részét képezi még Ungvár és Csap városa is, így a szavazók száma összesen 159 208. Ezen belül mintegy 25,6 ezer a magyar szavazó, a magyarság részaránya tehát mintegy 16,1 százalék a 68-as körzetben.

A Munkácsi járás magyarlakta falvait a Beregszászi járás északkeleti részével együtt a 69. számú, Munkács központú választókörzethez csatolták. A Munkácsi járás mintegy 14,7 ezer magyar szavazójához tehát további több mint 13 ezret „csaptak hozzá” a beregszászi járási településekkel együtt. Ezáltal további majd 28,5 ezer magyar szavazat vész el a kárpátaljai magyarság számára, hiszen a több mint 160 ezer szavazót számláló 69. számú körzetnek a 28,5 ezer magyar csupán 17,8 százalékát teszi ki. A Munkács központú egyéni választókörzethez tartozik egyébként Munkács, a Munkácsi és a Beregszászi járás egy-egy hányada mellett az Ilosvai járás egy része is.

Az emígyen megcsonkított „magyar” 73. számú, Nagyszőlős központú körzethez tartozik a teljes Nagyszőlősi járás, valamint Beregszász város és a Beregszászi járás maradéka, továbbá az Ilosvai járás egy része – az utóbbiak szín ukrán települések kivétel nélkül. Ez összesen 147 026 szavazót jelent, tehát lélekszámát tekintve a 73-as a legkisebb körzet Kárpátalján. Az előzetes számítások szerint 49 418 magyar szavazó él a körzetben, vagyis részarányunk mindössze 33,6 százalék… Mint köztudott, mind 1998-ban, mind 2002-ben, amikor vegyes rendszer alapján rendezték a parlamenti választásokat, a 72. számú, Beregszász központú egyéni választókörzetben a magyarság részaránya meghaladta az 50 százalékot.

A körzethatárokról döntő, 82. számú CVK-határozat kimondja, hogy a szavazók átlagos száma az egyéni választókörzetekben 161 140 fő. Az ország területén összesen 225 ilyen állandó egyéni választókörzet alakult. Az már korábban eldőlt, hogy Kárpátalja területén hat egyéni választókörzetet hoznak létre. A már említetteken kívül így további három körzet alakult a megyében. A 70. számú, Szolyva központú egyéni választókörzet részévé lettek a Nagybereznai, az Ökörmezői, a Perecsenyi, a Szolyvai járások, valamint a Munkácsi járás egy része – összesen 166 422 szavazó. A 71. számú, Huszt központú egyéni választókörzet a Huszti járásból, továbbá az Ilosvai járás és a Técsői járás egy-egy részéből áll, ami összesen 154 245 szavazót jelent. A 72. számú, Técső központú egyéni választókörzet magában foglalja a Rahói járáson kívül a Técsői járás egy részét is. A körzethez 173 489 szavazó tartozik.

A 73. sz. egyéni választókörzet
(Nagyszőlős város, a Nagyszőlősi járás,
Beregszász város, a Beregszászi és az Ilosvai járás egy része)
Szavazókörzet száma Település neve Szavazásra jogosultak száma Magyar szavazók száma
210001 Asztély 482 479
210002 Badaló 1241 1213
210005 Harangláb* 560 471
210006 Bene 1068 946
210007 Beregújfalu 1460 1074
210008 Borzsova 1106 1037
210009 Mezővári 2310 1876
210010 Nagybakta 807 256
210011 Nagybereg 1972 1494
210014 Halábor 586 575
210016 Mezőgecse 762 641
210018 Beregdéda 1539 1180
210020 Kovászó 710 39
210022 Kígyós 691 622
210023 Macsola 537 452
210024 Hunyadi 255 8
210025 Muzsaly 1583 1332
210026 Alsóremete 562 13
210027 Felsőremete 433 9
210028 Sárosoroszi 682 653
210033 Csetfalva 588 575
210034 Tiszacsoma 699 625
210036 Jánosi, Balazsér 2167 1729
210664-210676 Beregszász város 19528 8988
A Beregszászi járásból 42328 26287
210083 Nagypalád 1338 2012
210084 Fertősalmás 754 742
210087 Verbőc, Feketepatak 1779 1557
210089 Gyula 1095 1039
210092 Nevetlenfalu 1180 985
210091 Mátyfalva 1205 722
210093 Batár 648 601
210094 Akli 279 262
210095 Aklihegy 413 409
210096 Újakli 220 157
210098 Tiszaújhely 1380 923
210104 Tiszakeresztúr 542 484
210105 Karácsfalva 215 252
210106 Péterfalva 1601 1416
210107 Tiszabökény 1667 1568
210108 Forgolány 608 629
210111 Gődényháza 429 176
210112 Tekeháza 1187 308
210113 Fancsika, Csonkás 1684 627
210116 Csepe 1497 831
210119 Feketeardó 1631 532
210122 Salánk 2238 2014
210124-210125 Újlak 2500 2029
210129-210131 Nagyszőlős város 19970 2856
A Nagyszőlősi járásból 23131
A körzetben összesen 147026 49418
A magyar szavazók részaránya 33,6%
A 69. sz. egyéni választókörzet
(Munkács város, a Munkácsi, a Beregszászi és az Ilosvai járás egy része)
Szavazókörzet száma Település neve Szavazásra jogosultak száma Magyar szavazók száma
210003 Bótrágy 1359 998
210004 Bátyú 2216 1364
210012 Nagybégány 1404 1253
210013 Kisbégány 974 742
210015 Gát, Csikósgorond 2203 1824
210017 Gut 1011 979
210019 Zápszony 1345 1213
210021 Kaszony 1766 1620
210029 Csonkapapi, Kispapi 847 854
210030 Hetyen 559 555
210031 Rafajnaújfalu 716 695
210032 Szvoboda, Badó, Bakos, Danyilovka 2230 713
210035 Beregsom, Kastanovó 1087 1008
A Beregszászi járásból 13818
Munkács város, a Munkácsi járás 14675
A körzetben összesen 160169 28493
A magyar szavazók részaránya 17,8%
A 68. sz. egyéni választókörzet
(Ungvár város, Csap város, az Ungvári járás)
Szavazásra jogosultak száma Magyar szavazók száma
A körzetben összesen 159208 25668
A magyar szavazók részaránya 16,1%
Táblázatunk csak a magyarok lakta településeket tünteti fel. (Listánkat a CVK és a 2001-es népszámlálás adatai alapján állítottuk össze.)
* Valószínűleg tévesen került ebbe a körzetbe.

szcs