Búcsú Guton

2012. június 22., 10:00 , 597. szám

Június 17-én Guton búcsúünnepség keretében együtt ünnepelt a római és görög katolikus gyülekezet.

Páduai Szent Antalnak, a szegények védőszentjének ünnepét méltatták a település katolikus hívei, kinek tiszteletére 2006. június 13-án, a védőszent ünnepnapján Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke és Milan Sasik, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátora felszentelt egy lakóházból átalakított kicsiny templomot. A templomot a két gyülekezet közösen használja, minden negyedik vasárnap görög katolikus, a hónap fennmaradó vasárnapjain pedig római katolikus szertartások vannak benne. Búcsúnapok alkalmával azonban a két gyülekezet együtt ünnepel.

Ezen a napon is így történt mindez. A gutiakon kívül a szomszédos településekről érkezett katolikus híveknek Michels Antal beregszászi plébános és Marosi István bégányi parochus koncelebrált szertartást, melynek alkalmával Antal atya tartott szentbeszédet.

A rendezvény végén a gutiak agapén látták vendégül a távolról érkezett zarándokokat.

fzs