A magyar folklórkincs üzenete

II. Nagyberegi Népzenei és Néptánctábor

2012. július 20., 10:00 , 601. szám

A Természetvédelmi és Természetismereti Tábor, illetve a Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor után újra gyerekzsivajtól hangos a Nagyberegi Református Líceum, hisz július 16-án megnyitotta kapuit a népzenei és néptánctábor.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség július 16–21. között megrendezett, közös szervezésű táborába, mely a Bethlen Gábor Alap támogatásával jött létre, idén is sok szeretettel várták azokat a gyerekeket, akik szeretnének közelebbről megismerkedni a magyar népzenével és néptánccal.

Az idei táborról Kepics Andzselikát, a Beregszászi Művészeti Iskola zongoratanárnőjét, a tábor vezetőjét kérdeztem.

– Ebben az évben 36 táborozó érkezett hozzánk Kárpátalja különböző részeiről. Közülük néhányan a KMPSZ által szervezett vetélkedőkön elért eredményeik díjaként kapták a táborozási lehetőséget, de természetesen minden érdeklődőt szívesen vártunk.

A táborozók többsége néptáncos, illetve néptáncolni jött hozzánk, de hegedűsünk, furulyásunk és csellósaink is vannak.

Most is igyekeztünk a legjobb oktatókat meghívni. A hangszeroktatást a nagykállói Bürkös Zenekar 3 tagja végzi napi két alkalommal, délelőtt és délután: Dezsőházi Tamás a hegedűsökkel, Nagy Barna a csellósokkal, Palazsnik László pedig a brácsásokkal foglalkozik majd. A néptáncot a tavalyi évhez hasonlóan idén is a Tiszapéterfalvi Örökség Néptáncegyüttes vezetői, Huszti Beáta és Csüri Szebasztián fogják tanítani, szintén napi két alkalommal, a hangszeres foglalkozásokkal egy időben.

Természetesen idén is vannak kézműves-foglalkozások: üvegfestés, origamizás és képeslapkészítés is. Ezeket a nagyberegi Somi Katalin tartja.

Mindezek mellett pedig Szi­lágyi László, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, egykori néptáncoktató és óvodapedagógus felesége, Gabriella, gyermekjátékokat tanítanak.

A tábori munkát 2 nevelőtanár, Szarka Lívia a Mezőgecsei Általános Iskola, illetve Gazdag György, a Nagybégányi Általános Iskola tanárai segítik.

A napot táncház zárja, ahol mindenki megcsillogtathatja tánctudását.

Az első napon az oktatókat is megkérdeztem a táborral kapcsolatos terveikről, céljaikról, s a tábor jelentőségéről. Csüri Szebasztián néptáncoktató elmondta:

– A tábor ideje alatt somogyi táncokat fogunk majd tanítani a gyerekeknek. Somogy Magyarország dunántúli régiójában található, tehát a somogyi táncok a dunai táncdialektusba tartoznak, így kötelezően lenthangsúlyosak. Ezzel szemben a tiszai dialektus, mely egyben a mi táncainkat is magába foglalja, fenthangsúlyos. Az erdélyi dialektusú táncokban pedig ezek keveredése figyelhető meg. A mi célunk nem csupán az, hogy megtanítsunk néhány táncot, tánclépést a gyerekeknek. Szeretnénk beoltani a gyerekekbe a néptáncot, hogy ne csak kötelezően csinálják azt, hanem szeressék is. Emellett pedig a tájegységekkel, azok földrajzi elhelyezkedésével, a különböző táncdialektusokkal is szeretnénk, ha tisztában lennének, s nemcsak táncolnák, hanem értenék is a táncot, így különbséget tudnának tenni a különböző dialektusok között.

– Ehhez igazodik majd a népdaloktatás is, tehát amilyen néptáncot, olyan népdalt fogunk majd tanulni – mondta el Huszti Beáta, a tábor néptánc- és népdaloktatója, s hozzátette: – Idén második alkalommal vagyunk itt, Nagyberegen, s úgy érezzük, hogy a tavalyi tábor a népzene és a néptánc szempontjából is sikeres volt. Magyar nemzetiségűként úgy gondolom, a legfontosabb az, hogy ápoljuk kultúránkat, és generációról generációra adjuk át hagyományainkat, a népzenét, néptáncot, népi gyermekjátékokat, hisz ezek szerves részét képezik örökségünknek. Természetesen ebben az öt napban nem tudunk mindent megosztani a gyerekekkel e téren, mégis igyekszünk maximálisan átadni nekik mindazt, ami tudásunkból telik, hogy ők is megszerethessék a táncot, zenét, a tábor után se hagyjanak fel vele, s folytassák azt, amit itt elkezdtünk. Ehhez pedig a legfontosabb az lenne, ha minél több ilyen tábor jönne létre, s táncházakat is csinálni tudnánk heti, de legalább havi szinten.

Hál’ istennek a népzenei táborokba folyamatosan érkeznek új gyerekek, s nagyon sokan évről évre visszatérnek, ami nyilván azt jelenti, hogy tetszett nekik a tavalyi, s továbbra is szeretnének népzenével foglalkozni, s fejlődni e téren.

– A Bürkös Zenekarból hárman jöttünk oktatni a különböző hangszereket – mondta el Dezsőházi Tamás, az együttes hegedűse. – Mivel a táborozók életkora 7 és 15 év között van, sajnos nem lehet előre tudni, hogy a gyerekek milyen hangszerismerettel, képzettséggel érkeznek, fogtak-e már egyáltalán hegedűt a kezükben, tudják-e, mi az autentikus népzene. Jómagam ezért hangszerismereti alapokkal kezdem az oktatást, s pár ugrós somogyi és sárközi dallamot, illetve gyermekdalt tanítok a gyerekeknek, hisz ezek technikailag a legkisebbekkel is megvalósíthatóak, s hatalmas sikerélményt nyújtanak a fiatal prímásoknak.

– A táncosokhoz hasonlóan tehát mi is a somogyi dallamokkal foglalkozunk, s míg a kicsik ugrósokat tanulnak, melyek a legkönnyebben megtanulhatók, addig a nagyobbakkal, s esetleg azokkal, akik már a tavalyi táborban is itt voltak, egy-két csárdást is megtanítok. A tanult táncokat és dallamokat pedig össze szeretnénk hozni, s mindenképp azt akarjuk, hogy a táborzáró műsoron az ifjú zenészek kísérjék majd a táncosokat – tette hozzá Palazsnik László. – A nagyberegi tábor után utazunk a Nagykállói-Harangodi TÉKA Táborba, aztán pedig Krasznára, Erdélybe, ahol egy ehhez hasonló tábort csinálunk. Gyakorlatilag teljesen zsúfolt tehát a nyarunk, hisz 3 táborban is részt veszünk, mégis fontosnak tartjuk ezt a munkát, hisz manapság a fiatalok nem ismernek szinte semmilyen autentikus zenét, vagy ha ismernek is, akkor szintetizátor vagy dob kíséretével, ami a népzene tekintetében egyértelműen nem valós. A gyerekeknek pedig meg kell tudniuk, tanulniuk azt, hogy valaha ez az ő népük muzsikája volt – bőgővel, hegedűvel, cimbalommal.

Reméljük, a Nagyberegi Református Líceum nyugodt, barátságos légkörében a magyar népzene és néptánc fiatal művelőinek és szakértőinek munkája által idén is sikerül sok fiatalhoz eljuttatni a magyar folklórkincs üzenetét.

Espán Margaréta