Ha elhúzódik a bűnügyi eljárás

2012. július 27., 10:00 , 602. szám

„Nemrég szerettem volna útlevelet igényelni, kiderült azonban, hogy nem utazhatok külföldre, mivel máig nem született határozat egy ellenem még évekkel korábban indított bűnügyi eljárásban. Meddig húzódhat a vizsgálat egy ilyen ügyben, s mit tehetek, hogy végre lezáruljon az eljárás?”

– A bírósági tárgyalás előtti nyomozás Ukrajna büntetőeljárási törvénykönyvének 120. paragrafusa alapján általános esetben legfeljebb két hónapig folyhat az eljárás megindításáról hozott határozattól számítva, azután az ügyet továbbítani kell az ügyészséghez vádemelési javaslattal, esetleg indítványozható az egészségügyi természetű kényszerintézkedések alkalmazásának bírósági elrendelése, vagy meg kell születnie a határozatnak az eljárás beszüntetéséről. A továbbiakban az eljárás időtartamát az ügyészség meghosszabbíthatja három, különleges esetekben hat hónappal. Olyan esetekben, amikor a bíróság visszaadja az ügyet pótnyomozásra, vagy ha újraindítják a korábban lezárt eljárást, az esetet felügyelő ügyész dönt a pótlólagos eljárás időtartamáról a fentebb ismertetett általános elvek alapján. A hatóságoknak minden esetben ragaszkodniuk kell a fenti szabályokhoz, ha valaki gyanúsítottként szerepel az ügyben, s ismertették vele a vádat. A fentebb vázolt eljárásrend ugyanakkor nem terjed ki azokra az esetekre, amikor nem nyert megállapítást az elkövető személye, nem ismertették a vádat. Ilyenkor attól a naptól számítják az eljárás időtartamát, amelyen megállapítást nyert a gyanúsított kiléte.

Az önnel szemben folyó eljárás állásáról az üggyel megbízott nyomozótól, illetve az azt felügyelő ügyésztől kérhet tájékoztatást, akik kötelesek azt megadni. Amennyiben úgy érzi, hogy a rendőrség nem a fentebb ismertetett rend szerint jár el az ön ügyében, panasszal fordulhat a felettes ügyészi hatósághoz, illetve keresetet nyújthat be a bíróságon.

hk