Megújul a Kajdy-kúria

2012. július 27., 10:00 , 602. szám

Mezőgecsében járva szorgalmas munka jeleit pillantjuk meg a Kajdy-kúrián: az épület tetőszerkezetének döntő többségét kicserélték. Mester András, Mezőgecse polgármestere elmondta, hogy a munkálatokat az augusztus 26-i lekvárfőző fesztiválig szeretnék befejezni.

A polgármester szavaiból kiderül, hogy az 1800-as évek elején a Kaydi család nemesi lakának épült késő barokk stílusú kúria felújítását a községi tanács már régóta szívügyének tekinti. A kúria érdekessége, hogy bár az évszázadok alatt valószínűleg többször is átalakították, eredeti stílusjegyeit nagyrészt megőrizte, és mind a mai napig rendkívül egységes képet mutat. „Az idő vasfoga mostanra már nagyon éreztette hatását a tetőszerkezeten, annak felújítása halaszthatatlanná vált – informál Mester András. – Az épület fedélszéke az utóbbi években megroppant, a földszinti helyiségek elkezdtek beázni, vizesedni, s ez az egész épület létére is veszélyt jelentett. Az ügy megoldása érdekében több forrásból próbáltunk segítséget szerezni, ez végül egy, a kistérségek támogatását célul kitűző ENSZ-projekt révén vált lehetővé. Műemlék jellegű épületről lévén szó, támogatásáról biztosított bennünket a budapesti Teleki László Alapítvány is. A munkálatok felvállalására kiírt tendert egy munkácsi cég nyerte el.”

A 240 ezer hrivnya összköltséggel megújuló tetőszerkezet átépítése a felénél tart: a már szinte teljesen elkorhadt szarufákat és a gerendázatot újakra cserélték, jelenleg pedig a Magyarországról megrendelt, viszonylag drága hódfarkú cserepekre várnak.

A klasszicista épület alatti hatalmas, három részre osztott, kihasználatlan pincehelyiséget ifjúsági klubként szeretnék kihasználni. A helyi polgárőrség tagjai, valamint az önkéntesek segítségével már kihordták a földet a pincéből, melynek során egy korábban alagútnak tartott üreg bejáratát is megtalálták. A polgármester elmondta, a Teleki László Alapítvány egyik munkatársa, Káli Gyula egy kárpátaljai régész társaságában ásatásokat végzett a helyszínen, melynek révén megállapítást nyert, hogy az üreg valójában nem alagút, hanem egy, a XIX. század elején ásott kút, mely a század végére már valószínűleg betemetődött. Az ásatások közben cserépdarabokra, valamint egy XVII. századi pipa darabjaira is rábukkantak. A belső felújítás munkálatait pályázati forrásokból remélik folytatni.

A tetőszerkezet cseréje mellett a jövőben az épület külső homlokzatát is szeretnék felújítani, szintén szem előtt tartva a műemlék jelleget. Ehhez a tisztelt olvasók segítségét kéri a mezőgecsei polgármester: amennyiben a XIX. századból, valamint a XX. század elejéről származó, a Kajdy-kúriát még eredeti állapotában, hitelesen ábrázoló metszetek, képeslapok, festmények és fotók vannak a birtokukban, azt ezen nemes ügy érdekében, lehetőség szerint bocsássák rendelkezésükre.

F.Zs.