Pályázati felhívások

2012. július 27., 10:00 , 602. szám

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2012/2013-as tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésében történő részvételre azon ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára, akik a 2012. évi doktori felvételi eljárásban nappali munkarendű képzésre jelentkeztek és a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA-képzésre kerültek besorolásra.

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2012. évben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű magyar állami ösztöndíjjal támogatott PhD/DLA-képzésére jelentkezett, azonban a doktori felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján csak az önköltséges képzésre került besorolásra.

A meghirdetett pályázati kategória leírása és a további pályázati feltételek:

Nappali tagozatos doktori képzés (PhD/DLA) – 12 fő

Azok a 2012. évi doktori felvételi eljárásban a magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájába, nappali munkarendű képzésre jelentkező, a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges képzésre besorolást nyert, a tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévben az I. évfolyamon megkezdő személyek pályázhatnak, akik

nappali munkarendű doktori képzésre jelentkeztek és a felvételi eljárásban az önköltséges képzésre kerültek besorolásra, és

szülőföldi felsőfokú, mesterszintű (vagy ennek megfeleltethető pl. osztatlan képzés) tanulmányaikat lezáró diplomával rendelkeznek, vagy

magyarországi felsőfokú diplomával rendelkeznek, és

középiskolai tanulmányaik egészét (ide nem értve a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsgát) szülőföldi középiskolában végezték,

rendelkeznek valamely szülőföldi (ukrajnai) felsőoktatási intézmény főállású oktatójának ajánlásával,

nyilatkozatban vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén valamely – e jövőbeli tevékenységüket befogadó nyilatkozattal igazoló – szülőföldi felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási szakkollégiumban az államilag támogatott doktori tanulmányainak időtartama alatt félévente legalább 1 alkalommal előadást tartanak saját tudományos tevékenységükről, kutatási (művészeti) eredményeikről, illetve a tanulmányaikhoz kapcsolódó tudományterületen (művészeti területen) belüli egyéb témáról.

A megadott 12 fős keretszám terhére magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők részére legfeljebb 2 ösztöndíj ítélhető meg, kivétel ez alól az az eset, amikor a keret teljes kitöltéséhez nem lesz elegendő érvényes szülőföldi diplomával rendelkező pályázó.

A pályázatokat legkorábban 2012. július 30-tól lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. augusztus 21., kijevi idő szerint 17.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint 16.00 óra).

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat egy példányban, személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre. Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt):


Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2012/2013-as tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali munkarendű alap- és egységes (osztatlan) képzésre, nappali munkarendű mesterképzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Balassi Intézettel együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot lebonyolító Beregszászi Agora Információs Központ és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú, a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2012/2013-as tanévre nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési formában, a jelen pályázatban meghatározott szakok valamelyikére felvételt nyert valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.

A pályázati kategóriák

Nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzés – 26 fő

Egyházi nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzés – 5 fő

Nappali tagozatos mesterképzés – 22 fő

Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos alap-, egységes /osztatlan/ és mesterképzés – az ukrán, szerb és horvát állampolgárságú jelentkezők együttes kerete) – 10 fő.

A pályázatokat legkorábban 2012. július 25-től lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. augusztus 17., kijevi idő szerint 17.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint 16.00 óra). A pályázatot a következő címre kell benyújtani:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

Tel.: 00 380-31-41-243-43/ 153-as mellék

Fax: 00 380-31-41-234-62

E-mail: agora@kmf.uz.ua

Figyelem! Jelen felhívások csupán a teljes pályázati felhívások kivonata. Kérünk minden pályázót, hogy csak a teljes pályázati felhívás és pontrendszer ismeretében pályázzon, melyek megtekinthetőek a www.martonaron.hu, www.bbi.hu, www.genius-ja.uz.ua honlapokon.