Megszüntethető-e a lakóhelyi bejelentés?

Olvasóink kérdéseire Iljasovics Viktor ügyvéd válaszol

2012. szeptember 14., 10:00 , 609. szám

„Fiam a tulajdonomat képező lakásba van bejelentve, de már öt éve elköltözött, s nem fizet a kommunális szolgáltatásokért. Jogomban áll-e a hozzájárulása nélkül megszüntetni a bejelentését, azaz „kiíratni” őt a lakásból, s ha igen, miként?”

– Ukrajna Alkotmányának 41. paragrafusa értelmében tulajdonát mindenki szabadon birtokolhatja, használhatja, szabadon rendelkezhet azzal, vagyis a magántulajdon sérthetetlen. Ukrajna lakástörvénykönyve úgy rendelkezik, hogy az a személy, aki hat hónapot meghaladó ideig nem él bejelentett lakhelyén, bírósági úton megfosztható a lakóhelyhasználati jogától.

Ukrajna törvénye a szabad helyváltoztatásról és a lakóhely szabad megválasztásáról Ukrajnában 7. paragrafusa kimondja, hogy egyik oka lehet a lakhelybejelentés megsemmisítésének a bíróság jogerős döntése, amellyel megfosztja az érintett személyt a lakóhelyiség használatának jogától.

hk