Ha elhunyt a bérlő

2013. március 8., 02:00 , 634. szám

„Nemrég elhunyt édesapám, ketten maradtunk édesanyámmal abban a háromszobás lakótelepi lakásban, amelyet szüleim még a nyolcvanas években kaptak a várostól. Apám halála után derült ki számomra, hogy szüleim a mai napig nem privatizálták a lakást, amelyben élünk, vagyis tulajdonképpen bérlők vagyunk, pontosabban az apám volt az. Mi a helyzet és a teendő ilyenkor? Például privatizálhatjuk-e az ingatlant, ahogyan mások tették?”

– Először is szögezzük le, hogy a bérlő halálával az általa bérelt épület (lakás) nem kerülhet automatikusan, hagyatékként az örökösei tulajdonába. Ugyanakkor a Lakáskódex értelmében a bérlő felnőtt, azaz 18. életévét betöltött családtagja a bérlő, illetve a többi velük egy fedél alatt élő családtag beleegyezésével követelheti, hogy ismerjék el bérlőnek az eddigi bérlő helyett ugyanazon feltételekkel, melyekkel a lakásbérleti szerződést eredetileg korábban megkötötték. Az esetben, ha a bérlő meghal, vagy elveszíti a bérleti jogát, ez a jog bármelyik vele egy fedél alatt élő családtagját megilleti.

A Lakáskódex 64. paragrafusának 2. része értelmében családtagnak minősül ebben a vonatkozásban a bérlő felesége, a gyermekeik és a szüleik. A bérlő családtagjának ismerhetnek el ezen kívül más személyeket is, amennyiben azok állandó jelleggel a bérlővel élnek, vele közös háztartást vezetnek.

A fentiekből következik, hogy édesapja halálával az elhunyt bármelyik családtagja – akár ön, akár az édesanyja –, aki továbbra is az adott lakásban él, igényt tarthat arra, hogy bérlőnek ismerjék el az eddigi bérlő helyett, méghozzá az eddigiekkel azonos feltételek mellett, s természetesen ily módon az a lehetőség is megilleti önöket, hogy a jövőben a jogszabályokban rögzített rend szerint privatizálják a szóban forgó ingatlant. Ugyanakkor a gyakorlatban az elhunyt bérlő családtagjainak ilyenkor nem elegendő de facto a szóban forgó ingatlanban élniük, de még a bérlő életében megszerzett lakcímbejelentéssel is rendelkezniük kell ott.

Amennyiben viszont a lakás bérbeadója nem hajlandó az elhunyt bérlő családtagját a korábban megkötött bérleti szerződésben rögzítettekkel azonos feltételek mellett a megboldogult helyett bérlőnek elismerni, önöknek a bíróság előtt kell érvényt szerezni jogaiknak.

Megragadnám az alkalmat, s tekintettel a fentiekre szeretném azt tanácsolni mindenkinek, aki még nem rendezte lakóhelye tulajdonjogát, hogy elkerülendő a hasonló kellemetlenségeket éljen a jogával, s tegye ezt meg mielőbb.

hk