Átadták A Magyar Kultúráért Kárpátalján díjakat

2013. december 12., 05:35 , 674. szám

A kárpátaljai születésű Kiss Gyula tanár a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) keretein belül 2012 novemberében létrehozta A Magyar Kultúráért Kárpátalján díjat. A díj megalapításával Kiss Gyulának több célja is volt: többek között a magyar néptánc oktatásának támogatása és elősegítése a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban, a megye magyar tannyelvű tanintézményeiben a rovásírás oktatásának segítése, valamint a magyar nyelv és irodalom iskolai oktatásában kiemelkedő teljesítményt elért kárpátaljai pedagógusok jutalmazása. A díj oklevéllel és pénzjutalommal jár. A Magyar Kultúráért Kárpátalján első díjátadó ünnepségére december 7-én a Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskolában került sor.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Balogh Dénes, Magyarország ungvári konzulja, Kacsó András, a KFMA kuratóriumának elnöke, Fehér Ferenc, a Munkácsi Szent Márton Karitász igazgatója, Berki Károly, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) irodavezetője, Kiss Gyula, A Magyar Kultúráért Kárpátalján díj alapítója, valamint Schink István, a Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatója.

Az iskolákban zajló színvonalas, önzetlen és lelkiismeretes pedagógusi munka, valamint a kulturális szférában folytatott értékápoló és értékmentő tevékenység egyaránt elengedhetetlen a kárpátaljai magyarság, valamint annak kultúrája fejlődéséhez és megmaradásához – fogalmazott üdvözlőbeszédében Kacsó András. Köszönetet mondott A Magyar Kultúráért Kárpátalján díj ötletgazdájának, Kiss Gyulának az anyagi háttér megteremtéséért, valamint mindazon politikai és civil szervezeteknek, amelyek az említett pénzalaphoz további támogatással járultak hozzá.

Balogh Dénes konzul elmondta: meglátása szerint a nehézségek ellenére itt, Kárpátalján szeretetből, törődésből és tenniakarásból nincs hiány. Olyan fogalmak ezek, melyeket több gazdaságilag fejlett ország is megirigyelhet. A konzul köszönetet mondott a KFMA és a kárpátaljai magyar pedagógusok munkájáért és tevékenységéért is.

Az iskolai oktatásban kiemelkedő pedagógusok teljesítményének mérlegeléséhez a díj bírálóbizottsága az iskolák tanulóinak a KMPSZ által szervezett vetélkedőkön, valamint a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség által szervezett Forrai Sándor rovásírásversenyen elért eredményeit vette figyelembe. Magyarán: a jó felkészítő tanárt tanítványainak kitűnő eredményei minősítik. Ennek a meggyőződésének adott hangot beszédében Berki Károly, a KMPSZ irodavezetője, aki hatalmas megtiszteltetésként értékelte, hogy a díjazottak teljesítményét a pedagógusszövetség által szervezett versenyek alapján vették figyelembe. Rámutatott arra is, hogy a pedagógusok a „nemzet napszámosai”, akik a körülmények ellenére is továbbörökítik a magyar identitást Kárpátalján, akik mindent megtesznek népünk, nemzetünk megmaradásáért ezen a vidéken.

Kiss Gyula gyermekkorára visszaemlékezve kiemelte: most sokkal nehezebb körülmények között gyakorolják a pedagógusok hivatásukat, nagyon fontos tehát, hogy biztatást adjunk számukra a szakmai munka jutalmazásával is. Kiss Gyula gratulált minden díjazottnak, hiszen ők már bizonyítottak. Arra kérte a pedagógusokat, lelkesedésük soha ne lankadjon, hiszen „csak lelkes tanárok tudnak lelkes ifjúságot nevelni”.

A továbbiakban a legjobbnak bizonyult felkészítő tanárok átvehették jutalmukat. A díjakat Kiss Gyula és Kacsó András adta át a kitüntetetteknek, akik a következők: Barta-Nyistyák Gabriella (Beregszászi Magyar Gimnázium (BMG)), Kovács András (Nagyberegi Református Líceum), Czébely Lajos (Viski Kölcsey Ferenc Középiskola), Katkó Éva (Beregszászi 6. Sz. Általános Iskola), Makó Katalin (Mezőkaszonyi Középiskola), Biró Irma (Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola), Zsoldos Anita (Gáti Kovács Vilmos Középiskola), Katona-Mironova Berta (Nagydobronyi Középiskola), Hnatik-Riskó Márta (BMG), Palkó Adrienn (Verbőci Középiskola), Bíró Gabriella (Derceni Középiskola), Szeles Viktória (Viski Kölcsey Ferenc Középiskola), Kovács Ágota (Csomai Középiskola).

Október 28-án elindult a Kedvenc kárpátaljai tanárom és tanítóm 2013 online szavazás, melynek folytán a tanulók szavazhattak azokra a pedagógusokra, akik szerintük a legszimpatikusabbak. A szavazók 102 tanárt és 29 tanítót jelöltek: összességében kb. kétezer szavazat érkezett, melyek eredménye alapján a tanár kategóriában Bimba Csilla, a Bátyúi Középiskola pedagógusa (154 szavazattal), míg a tanító kategóriában Ruszinkó Andrea (Bátyúi Középiskola, 96 szavazattal) lett a győztes.

Végezetül a magyar néptánc oktatásának, támogatásának és elősegítésének jegyében meghirdetett pályázat díjainak átadása következett: összesen 24 pályamunka érkezett be. A díjazott formációk a következők: a Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskola néptánccsoportja, a Kisbégányi Szivárvány Néptánccsoport, a Mezőgecsei Kék Violák Néptánccsoport, a Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola néptánccsoportja, a téglási Orchidea amatőr tánccsoport, a Verbőci Középiskola néptánccsoportja, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola Szivárvány Néptánccsoportja, a Técsői Hollósy Simon Középiskola Nereszen Tánccsoportja, a Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos a Középiskola Bóbita Tánccsoportja, a Kisdobronyi Szivárvány Néptánccsoport, valamint az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola néptánccsoportja.

Az esemény zárásaként az iskola tornatermében táncházra került sor az Ungvári Dayka Gábor Középiskola tánccsoportjának fellépésével, melyhez a zenét az újonnan alakult Csipkés Zenekar szolgáltatta.

F.Zs.