Az egészségügyi információk kiadásáról

2014. április 3., 06:42 , 690. szám

„Kérem, árulja el, hogy köteles-e információt szolgáltatni egy egészségügyi intézmény betegéről a bíróság kérésére, illetve a páciens halála esetén az elhunytra vonatkozó egészségügyi dokumentumok másolatai kiadhatók-e a rokonoknak?”

– Az ön által felvetett első kérdést Ukrajna polgári peres eljárási törvénykönyve szabályozza, amennyiben polgári peres eljárásról van szó, és a Büntetőeljárási törvénykönyv, ha bűnügyet tárgyal a bíróság. Mindkét esetben igaz, hogy a betegre vonatkozó információk bizonyítékként szerepelhetnek egy adott ügyben, a bírót pedig ilyenkor az említett eljárási törvénykönyvek felhatalmazzák arra, hogy kikérje az ilyen információkat. Az erre vonatkozó intézkedést a bíró külön eljárási iratban – határozatban – rögzíti, melyben pontosan körülírja, hogy az érintett egészségügyi intézmény milyen adatokat köteles kiszolgáltatni a betegről, s milyen határidőre.

Amennyiben az egészségügyi intézmény figyelmen kívül hagyja a bíróság rendelkezését, a bíró Ukrajna Polgári Peres Eljárási Törvénykönyve 93. paragrafusának 1. része alapján járhat el, amely kimondja, hogy amennyiben a bíróság által igényelt írásos vagy tárgyi bizonyítékokat alapos ok nélkül nem szolgáltatják ki, illetve nem tájékoztatják a bíróságot ennek okairól, a bíróságnak jogában áll határozatot kibocsátani a szóban forgó bizonyítékok ideiglenes lefoglalására a bíróság általi tanulmányozásuk céljából.

Ami a második kérdést illeti, a jogszabályok értelmében az egészségügyi dolgozó köteles közérthető formában tájékoztatást nyújtani a beteg egészségi állapotáról, a javasolt terápiás intézkedések céljáról, a betegség alakulásának prognózisáról, beleértve az életet és az egészséget fenyegető esetleges kockázatokat is. Ukrajna Alkotmánybíróságának K. G. Usztyimenko ügyében (№18/203-97) született határozatában (az ilyen határozat lényegében törvényerejű) megállapítja, hogy az egészségügyi információ, azaz az adott személy egészségügyi állapotára vonatkozó adatok, betegségének kórtörténete, a javasolt kivizsgálások és kezelések céljára vonatkozó információk, a betegség lehetséges alakulására vonatkozó prognózisok – beleértve az életet és az egészséget fenyegető esetleges kockázatokat is – jogi megítélésüket és kezelésüket illetően a bizalmasan kezelendők, azaz korlátozottan hozzáférhetők közé tartoznak. Azonban az orvos köteles a páciens, annak családtagjai vagy törvényes képviselői kérésére teljes egészében és közérthető formában rendelkezésre bocsátani ezeket az információkat. Amennyiben tehát az elhunyt páciens hozzátartozói azt kérik az egészségügyi intézménytől (az orvostól), hogy bocsássa rendelkezésükre az egészségügyi dokumentumok másolatait, az orvos tekintettel az Alkotmánybíróság fentebb ismertetett döntésére köteles ezt megtenni.