Soós Kálmán- ösztöndíjprogram

2014. április 24., 00:43 , 693. szám

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásból a 2014/2015-ös tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán- ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem

A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárok és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeiket, melyek széles körű érdeklődést válthatnak ki. Az előadás nyelve: magyar.

Pályázni 2014. november 28-ig lehet.

2. Magyar nyelvű oktatási jegyzetek és magyar nyelvű szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótárellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet- és szótárkészítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat be, amely magyar nyelvű (vagy kétnyelvű és ennek magyar nyelvű része minimum 90 oldal) és eddig még nem került publikálásra.

A pályázatra 2014. november 7-ig lehet jelentkezni.

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

Olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezést várjuk, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

Pályázni 2014. szeptember 23-ig lehet.

A pályázatokkal kapcsolatos bővebb információt az alábbi címen és elérhetőségeken kaphatnak:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Telefonszám: 231-2-43-43 (156-os mellék)

E-mail: agora@kmf.uz.ua