Kötelező-e meghosszabbítani a pedagógusi munkaszerződését?

2014. június 26., 06:05 , 702. szám

„Jogosult-e egy állami intézmény vezetője megtagadni a munkaszerződés meghosszabbítását azzal a pedagógussal, aki több mint tíz éve dolgozik az adott intézményben, s munkájára ez idő alatt soha nem volt panasz? A pedagógus ráadásul harmadik kategóriás rokkant.”

– Sajnos, a jogszabályok nem rendelkeznek arról, hogy az intézményvezetőnek kötelezően meg kellene hosszabbítania a munkavállaló szerződését a munkaviszonya hosszára vagy az egészségi állapotára való tekintettel. A vezetőnek jogában áll meghosszabbítani a szerződést, ám nem kötelezhető erre.

Ukrajna törvénye Az oktatásról 54. paragrafusának 3. része értelmében a pedagógusok és tudományos-pedagógiai munkatársak szerződéses alapon is alkalmazhatók.

Ukrajna törvénye A munkáról 21. paragrafusa alapján a szerződés az alkalmazás különleges formája, amelyben a felek megállapodnak a szerződés hatályának időtartamáról, a felek jogairól, kötelességeiről és felelősségéről, a bérezés és a munka feltételeiről, valamint a szerződés felmondásának mikéntjéről. Vagyis a szerződés minden meghatározó feltételét és hatályának időtartamát a szerződő felek közösen határozzák meg.

A miniszteri kabinet 17. számú, 1994. március 19-i rendelete értelmében két hónappal a szerződés határidejének lejárta előtt a felek közös megállapodással meghosszabbíthatják azt, vagy új szerződést köthetnek újabb időtartamra. Amennyiben a szerződést nem hosszabbítják meg, az abban rögzített határidő lejártával automatikusan érvényét veszíti.

hk