Hogyan szüntethető meg a „propiszka”?

2014. október 2., 07:00 , 716. szám

„Megvásároltam egy ingatlant annak tulajdonosától, később azonban kiderült, hogy a fia még mindig a lakásba van bejelentve, vagyis propiszkája van, bár jó tíz éve nem lakik már ott. Hogyan szabadulhatok meg ettől az embertől, miként írathatnám ki a lakásból?”

– Ukrajna Alkotmánybírósága még 2001-ben alkotmányellenesnek mondta ki a „propiszkát”, vagyis a kötelező lakhelybejelentést. Napjainkban a lakhelynyilvántartás intézménye létezik.

A hatályos jogszabályok értelmében (Ukrajna törvénye A mozgás és a lakóhely megválasztásának szabadságáról) a nyilvántartás feladata, hogy az adott személy lakóhelyére vonatkozó adatokat – beleértve a postacímét, ahova a hivatalos levelek és értesítések kézbesíthetők a számára – feltüntessék az egységes állami demográfiai nyilvántartásban.

Az említett törvény 7. paragrafusa felsorolja az okokat, amelyek alapul szolgálhatnak a lakhelynyilvántartás megszüntetésére. Ezen okok között szerepelnek azon dokumentumok, amelyek tanúsítják, hogy a szóban forgó személynek megszűnt a jogalapja az adott lakóhely használatára.

Ukrajna Belügyminisztériumának 2012. 11. 22-i №1077 rendeletével jóváhagyott A fizikai személyek lakó- és tartózkodási helye nyilvántartásának rendje Ukrajnában és az ehhez szükséges dokumentumok mintái kifejti, hogy a lakhelyhasználati jog megszűnéséhez alapul szolgálhat a lakóhely „elidegenítése”, a nyilvántartásból való törlést pedig Ukrajna Állami Migrációs Szolgálatának (DMSZ) helyi (járási, megyei) főosztályai vagy osztályai végzik.

Ezért önnek fel kell keresnie a DMSZ helyileg illetékes osztályát vagy főosztályát, ahol kérvényezheti a szóban forgó személy törlését a nyilvántartásból, csatolva a kérvényhez azoknak a dokumentumoknak a másolatát, amelyek igazolják, hogy az ingatlan tulajdonost váltott.

A törvény értelmében ön benyújthatja kérvényét anélkül, hogy mellékelné hozzá a nyilvántartásból törlendő személy igazolványát (lásd a fentebb idézett belügyminisztériumi rendelkezés III. fejezetének 3.7 pontját!).

hk