A legfontosabb cél továbbra is a Tiszamelléki járás és a magyar tankerület

A KMKSZ alapszervezeti elnökeinek konferenciája

2014. november 13., 05:30 , 722. szám

A tavalyi évhez hasonlóan, idén november 8-án ugyancsak az Aknaszlatinai Szpeleocentr üdülőben tartotta alapszervezeti elnökeinek hagyományos év végi konferenciáját a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). A konferencia résztvevői elemezték az ukrajnai politikai helyzetet, különös tekintettel a parlamenti választások eredményeire a kárpátaljai magyarság vonatkozásában. Illetve megvitatták, majd elfogadták a KMKSZ álláspontját a közigazgatási reformtervezettel kapcsolatban, valamint a magyar iskolák irányításának ügyében. A fórum résztvevői megbeszélték a márciusban esedékes önkormányzati választásokkal kapcsolatos kérdéseket is.

Az idei konferencián vendégként jelen volt Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Keskeny Ernő kijevi magyar nagykövet, Szalipszki Endre beregszászi főkonzul, Mélykuti Ferenc beregszászi és Vida László ungvári magyar vezetőkonzulok és Soós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképző Intézetének igazgatója.

A rendezvény kezdetén egyperces néma felállással emlékeztek meg a résztvevők a kelet-ukrajnai harcok áldozatairól.

Brenzovics László elnöki beszámolója elején bejelentette, hogy az Európai Parlament után a KMKSZ-nek sikerült képviselőt bejuttatnia az ukrán parlamentbe is, „ami a nehéz körülmények ellenére nagyon fontos lehet a jövőnk szempontjából”. A KMKSZ elnöke a két idei ukrajnai választás kapcsán kiemelte, hogy az ukrán állampolgárok „európai irányultságú elnököt választottak és egy olyan parlamentet, amelyben kétharmados többségben vannak azok a pártok, amelyek deklaráltan az európai uniós integrációt tűzték zászlajukra”. Az, hogy a szélsőségek képviselői nem kerültek be a most megválasztott parlamentbe, ugyancsak azt jelzi, hogy az ukrán nép békét akar, elege van a torzsalkodásból, ami a jövő szempontjából biztató lehet. Ugyanakkor Donyeck és Luhanszk megyéknek az ukrán állam által nem ellenőrzött részén is tartottak választásokat, amelyeket Oroszország elismert. Ez Brenzovics László szerint Ukrajnában egy befagyott konfliktust eredményez, annak mindenfajta negatív következményével. Az elnök szomorúan jegyezte meg, hogy Kárpátalján a szavazatvásárlás gyakorlata fennmaradt, és kevés esélyt lát a jövőbeni megszűnésére is. Elmondta továbbá, hogy a Porosenko-blokk frakciójában kíván majd a parlamentben munkálkodni, és mindent megtesz majd annak érdekében, hogy érvényesüljenek a kárpátaljai magyarság jogai az országot most jellemző feszült helyzetben is. Kijelentette: „Mi érvényben lévőnek tartjuk azt a megállapodást, amit Porosenko elnökjelölttel kötöttünk és megpróbálunk az elkövetkező időszakban e megállapodás mentén politizálni.

Brenzovics László elmondta, hogy a választásokat követően megvalósulhat az országban már régóta tervezett területi-közigazgatási reform, valamint a hatalom jelentős mértékű decentralizációja. A területi-közigazgatási egységek átalakítása során elsősorban a járások és a települési önkormányzatok nagyszabású összevonása várható. Ennek a kapcsán a KMKSZ fő célja és feladata, hogy Kárpátalján egy olyan 150 ezer lakosú járást alakítsanak ki, amely magában foglalná a megye magyarlakta településének túlnyomó többségét. Emlékeztetett arra, hogy csak ez a megoldás biztosíthatja a kárpátaljai magyarság mint közösség fennmaradását, hiszen ha ezt nem sikerül elérni, akkor a magyarok aránya külön-külön elenyésző lesz az újonnan létrejövő nagy járásokon belül, és rövid idő alatt felmorzsolódik a magyar közösség.

A KMKSZ elnöke kifejtette: a tervezett ukrajnai átalakulások során el kell érni, hogy a kárpátaljai magyarság kezébe kerüljön a megye magyar tannyelvű oktatási intézményeinek irányítása, létrejöjjön egy magyar tanke­rület. Ennek érdekében a megyei állami közigazgatási hivatalon belül ki kell alakítani egy olyan főosztályt, vagy a jelenlegi oktatási hivatalon belül egy olyan részleget, amely a magyar tannyelvű oktatási intézmények irányításával fog foglalkozni.

Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai titkára előadásában részletesen ismertette az előre hozott parlamenti választások eredményeit, különös tekintettel a kárpátaljai eredményekre, valamint a nyilvánosságra került közigazgatási reformtervezeteket. A közigazgatási reformtervezetekről beszélt előadásában Gulácsy Géza alelnök is.

A konferencia résztvevői szóltak azokról a tennivalókról, melyeket el kell végezni a jövő márciusban esedékes helyhatósági választásokig ahhoz, hogy a Szövetség jelöltjei jól szerepelhessenek majd. A KMKSZ tisztségviselői egyetértettek abban, hogy a kampány során a Szövetségnek nyitnia kell az egyházak és a civil szervezetek felé, szorosabb együttműködést alakítva ki velük hathatósabb magyar érdekképviselet létrehozása érdekében.

A fórum nyilatkozatot fogadott el, amely egyebek mellett leszögezi, hogy a KMKSZ teljes mértékben támogatja az ukrajnai béke megteremtésére irányuló törekvéseket, az európai integrációt, a demokrácia és a jogállamiság létrehozását. Kiemelten fontosnak nevezi a dokumentum, hogy az Ukrajnában élő nemzetiségek, köztük a kárpátaljai magyarok helyzete mielőbb rendeződjön az európai normáknak megfelelően. A nyilatkozat szerint a KMKSZ bízik abban, hogy parlamenti képviselője révén sikerül lépéseket tenni azon célok elérése felé, amelyeket a szervezet idén májusban az elnökjelölt Petro Porosenkóval kötött választási megállapodásban fektetett le.

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke előadásában a magyar tankerület kialakításával kapcsolatos elképzeléseket ismertette, hangsúlyozva, hogy ebben az ügyben konszenzust kell teremteni a kárpátaljai magyar közösségen belül is.

A konferencia résztvevőinek bemutatkozott Keskeny Ernő, Magyarország új kijevi nagykövete, aki rövid interjút is adott lapunknak.

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés elnöke gratulált Brenzovics Lászlónak a megszerzett a parlamenti mandátumhoz, valamint azoknak a KMKSZ-tagoknak, akik részt vettek a választási kampányban, majd beszélt a Lakiteleki Népfőiskola értékfelmérő programjának eredményeiről és a népfőiskolák Kárpát-medencei hálózatáról.

A konferenciát követően a KMKSZ Választmánya úgy döntött, hogy a Szövetség alapszervezeti közgyűléseit 2014. január 19. és március 13. között tartják meg, a középszintű közgyűléseket március 14-től március 22-ig. A Szövetség megyei közgyűlésére pedig március 28-án kerül majd sor, előreláthatólag Huszton. A választmány tagjai döntöttek a KMKSZ 2015-re tervezett központi rendezvényeiről is.

dózsa