A Hármashalom Alapítvány pályázati felhívása a 2014/2015-ös iskolai tanév Zrínyi Ilona-ösztöndíjára

2014. november 20., 06:20 , 723. szám

A Hármashalom Alapítvány a kárpátaljai magyar nyelven oktató pedagógusok támogatására pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

Pályázatot nyújthatnak be:

A kárpátaljai magyar tannyelvű óvodákban és általános iskolákban magyar nyelven tanító pedagógusok, akik a 2014/2015-ös iskolai tanévre érvényes munkaszerződéssel rendelkeznek. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a pályakezdő fiatalok, valamint azok a pedagógusok, akik a magyarság által 25%-nál kisebb népességarányban lakott, legfeljebb 30 000 lakosú, az anyaországtól távolabb eső településeken látják el hivatásukat.

Az ösztöndíj összege: 40 000 Ft/tanév

A támogatás formája és felhasználható időtartama:

a) A nyertes pályázókat az Alapítvány vissza nem térítendő támogatásként ösztöndíjban részesíti.

b) Ösztöndíjat a pályázó a 2014/2015-ös iskolai tanév idejére kaphat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 30.

Helye: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, 90202 Beregszász, O. Kobiljanszka u. 17.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. december 15.

Az ösztöndíj átadásának várható időpontja: 2014. december 31. és/vagy 2015. május 31.

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani!

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető az info@harmashalom.hu e-mail címen, valamint a (+380)660912797-es telefonszámon Takács Máriától.

A részletes pályázati anyagok beszerezhetők:

A PÁLYÁZATI ADATLAP elektronikus úton letölthető a www.harmashalom.hu, valamint www.kmpsz.org.ua honlapról.

Hiánypótlás:

A hibásan kitöltött, illetve hiányosan benyújtott pályázatok későbbi kijavítására, illetve hiánypótlásra a pályázati határidő lezárását követően nincs lehetőség.

Hármashalom Alapítvány