Lehet-e biztosíték a személyigazolvány?

2014. november 20., 06:20 , 723. szám

„A lányunk egy üzletben helyezkedett el eladóként. Utóbb derült ki, hogy a munkaadó elveszi a műszakba lépő eladótól a műszak idejére, vagyis egy teljes hónapra annak személyi igazolványát amolyan biztosítékként. Nem ütközik ez az eljárás valamilyen törvénybe?”

– A jogszabályok egyértelműen rendelkeznek e tekintetben. A Rendelkezés Ukrajna polgárának személyigazolványáról című dokumentum, melyet Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 1992. 06. 26-án kelt 2503-ХІІ. sz. határozatával hagyott jóvá, minden részletre kiterjedően szabályozza a személyigazolvány használatát, illetve rendelkezik a felelősségre vonásról is az előírások megsértésének esetére.

A szóban forgó Rendelkezés 23. pontja megállapítja, hogy „tilos bevonni a polgár személyigazolványát az Ukrajna törvényei által megállapított esetek kivételével (az ön lányának esetére ez nem vonatkozik), egyebek mellett tilos elvenni óvadékként”.

Ugyanezen szabályozás 25. pontja értelmében „a Rendelkezés követelményeinek megsértésében vétkes hivatalos személyek és polgárok felelősségre vonandók Ukrajna törvényei alapján”.

Ukrajna Adminisztratív Jogsértési Törvénykönyve (UAJT) külön paragrafusban tárgyalja az adott vétséget. A 201. paragrafus az „állampolgárok személyigazolványainak törvénytelen bevonását vagy óvadékként való elfogadását hivatalos személyek által” figyelmeztetéssel vagy az adózatlan minimálbér 1–3-szorosának megfelelő bírsággal rendeli büntetni.

Amennyiben a munkaadó önként nem hajlandó jobb belátásra térni, és visszaadni a lányuk személyigazolványát, feljelentést tehetnek a rendőrségen. Jó, ha feljelentésüket tanúkkal is alá tudják támasztani, akik igazolhatják, hogy lányuk kényszer hatására adta át személyigazolványát. Amennyiben nem bizonyosak benne, hogy kellő határozottsággal tudnak fellépni a rendőrségen igazuk védelmében, vagy bonyolultnak érzik az ügyet, az a legjobb, ha ügyvédhez fordulnak, aki segít megírni a feljelentést, illetve kikérdezi a tanúkat is az ügy részleteiről.

hk