Senki sem olyan, mint Isten!

2014. november 20., 06:20 , 723. szám

Mihály főangyal neve hirdeti minden ember számára, hogy Istentől nincs nagyobb a világon, s hogy az embernek csak őt kell követnie, ráhagyatkoznia, bízni benne és rá alapoznia az életét. A Salánki Görögkatolikus Egyházközségben minden év november 8-án Szent Mihály főangyal és az összes mennyei erők ünnepén tudatosítjuk ezt magunkban, hisz az Isten dicsőségére 1878-ban elkészült templomot Szent Mihály tiszteletére szentelték, s az ő oltalmába ajánlották az egyházközséget. A mostani templom elődje egy fatemplom volt, mely szintén erre a címünnepre volt felszentelve.

A búcsúünnepen Ábrány Krisztián sislóci atya prédikációjában az angyalok szerepét emelte ki az életünkben. Isten általuk figyelmeztet bennünket, hogy soha ne tévesszük szem elől, hogy Istent kell a legfőbbnek tekinteni életünkben. Az angyalokon keresztül akar bennünket a mindenható Isten megerősíteni, meggyógyítani és megőrizni minden bűntől és a kárhozattól. Az ünnepi szentliturgián több pap is imádkozott együtt, s adott hálát a mindenható Istennek az őseinkért, akik megőrizték és ránk hagyták tiszta hitüket. A helyi papon és a szónokon kívül jelen volt még Bendász Dániel nyugalmazott esperes, Egressy Miklós jánosi áldozópap, Szkoropádszki Péter palágykomoróci áldozópap, Trescsula László fancsikai áldozópap és Fülöp János salánki káplán atya, akivel a verbőc–feketepataki hívek egy része is eljött. Velünk együtt imádkozott Balogh Attila salánki református tiszteletes is.

Az idei ünnep különlegessége volt, hogy megtisztelt bennünket Lezsák Sándor úr, a Magyar Országgyűlés alelnöke és kísérete, s a liturgia végén a templom előtt buzdított és bátorított bennünket, hogy bízzunk az anyaország szeretetében és segítségében, melyet ezúton is köszönünk. Megtisztelt jelenlétével bennünket dr. Keskeny Ernő nagykövet, Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul, Vida László ungvári magyar konzul, valamint Salánk polgármestere, Aljohin Viktor.

A szentliturgia végén közösen megkoszorúztuk Boldog Romzsa Tódor vértanú szobrát, aki az életét adta görögkatolikus egyházunk hitéért. Az ünnep mind a meghívott vendégek, mind a zarándok hívek számára szeretetlakomával ért véget. Hálát adunk a mindenható Istennek ezért a szép ünnepért.

Csirpák József

, salánki áldozópap