Elveszíthetem-e az ukrán állampolgárságomat? Illetve az érvényben lévő törvények szerint hogyan szűnhet meg az ukrán állampolgárság?

2015. február 3., 18:23 , 734. szám

Olvasóink kérdéseire Farkas-Kordonec Gabriella jogász válaszol.

Tisztelt Szerkesztőség! Számos hírrel találkozni mostanság az ukrán állampolgársággal kapcsolatban, melyek között az egyszerű olvasónak nehéz eligazodni. Sokunknak segítene, ha az alábbi kérdésekre megfelelő jogi megközelítésű hiteles válaszokat kapnánk.

Az utóbbi években a gazdasági válság Ukrajnában egyre csak mélyül, nő a munkanélküliség, ezért az ukrán állampolgárok sok esetben külföldön próbálnak szerencsét. Amennyiben a külföldre vándorló hazánk fia megtalálja számítását külföldön, felmerülhet benne, hogy új hazájában marad, felveszi az adott ország állampolgárságát. Ilyen esetekben bizonyos kérdések merülhetnek fel. Egyik ezek közül azzal kapcsolatos, hogy ahhoz, hogy felvegyük egy másik ország állampolgárságát igazolnunk kell, hogy az előző állampolgárságunkról lemondtunk. Természetesen ez nem vonatkozik azokra az országokra, ahol elismerik a kettős állampolgárság intézményét. Azonban felmerülhet a kérdés, hogy miként lehet lemondani az ukrán állampolgárságról. Mindenek előtt meg kell jegyezni, hogy Ukrajna alkotmánya 25. törvénycikkelyének (tc.) megfelelően Ukrajna állampolgára nem fosztható meg állampolgárságától és jogában áll megváltoztatni állampolgárságát.
Az állampolgárságról szóló törvény 17. cikkelyének megfelelően az állampolgárság a következő esetekben szűnhet meg:
1) az állampolgárságról való lemondással,
2) az állampolgárság elvesztésével,
3) Ukrajna nemzetközi egyezményei által előírt esetekben.
Az említett törvény 18. cikkelye pontosan tárgyalja, hogy milyen esetekben mondhat le az állampolgár ukrán állampolgárságáról. Az az ukrán állampolgár, aki a hatályos törvényeknek megfelelően állandóan külföldön él, saját kérelme alapján lemondhat Ukrajna állampolgárságáról. Amennyiben a gyermek is kiutazott szüleivel állandó tartózkodás céljából külföldre, és a szülők lemondanak ukrán állampolgárságukról, az egyik szülő kérése alapján a szülővel együtt Ukrajna állampolgárságáról a gyermek is lemondhat. A törvény csak abban az esetben engedi meg, hogy az állampolgár lemondjon ukrán állampolgárságáról, amennyiben már megszerezte a másik ország állampolgárságát, vagy megkapta az adott ország illetékes hatóságai által kiállított dokumentumot, miszerint megkapja az állampolgárságot, amennyiben lemond ukrán állampolgárságáról. A 14–18 éves korú gyermekek lemondása az ukrán állampolgárságról csak a gyermekek beleegyezésével lehetséges. Nem mondhat le ukrán állampolgárságáról az a személy, akit Ukrajnában bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, vagy akivel szemben jogerős bírósági ítélet született. Az állampolgárság megszűnésének dátuma (ideje) az erről szóló elnöki rendelet kiállításának dátuma.
A külföldön élő állampolgár a következő dokumentumokat nyújtja be az állampolgárságról való lemondáshoz négy példányban:
a) nyilatkozat az állampolgárságról való lemondásról (20-as számú formanyomtatvány, jóváhagyva Ukrajna Külügyminisztériumának 185-ös sz. 2006.09.15-én kelt rendelete által);
b) 4 db igazolványkép;
c) az útlevél másolata, melyben megtalálható a bejegyzés, miszerint az adott személy  állandó tartózkodás céljával külföldre utazott. Amennyiben e dokumentum nem áll rendelkezésre, akkor  a belügyi hivatal által kiállított igazolás, vagy diplomáciai és konzuli külképviselet által kiállított igazolás is elfogadható;
d) dokumentum, mely igazolja, hogy az adott személy megszerezte a másik ország állampolgárságát, vagy a másik ország illetékes hatósága által kiállított igazolás arról, hogy az adott személy megszerzi a másik ország állampolgárságát, amennyiben lemond ukrán állampolgárságáról;
e) illetékbefizetést igazoló dokumentum.
Az állampolgárságról való lemondási kérelem elbíráslásának ideje nem haladhatja meg az 1 évet.
A hatályos jogszabály szerint az állampolgárság elveszíthető:
1) Amennyiben az ukrán állampolgár önszántából megszerzi egy másik ország állampolgárságát.
Azonban erre a normára nem kell úgy tekintenünk, mint a kettős állampolgárság tiltására, mivel az állampolgárság elvesztése nem automatikus, hanem csak a megfelelő eljárás lefolytatása után lehetséges az elnöki rendelet kiadásával. Az állampolgárság elvesztésére vonatkozó eljárás elindítását nem az állampolgár kezdeményezi, hanem az illetékes hatóságok. Amennyiben az adott személy Ukrajna területén él, akkor az eljárást a belügyi szervek kezdeményezhetik, amennyiben külföldön él, a külügyminisztérium illetékes szervei. Azonban ehhez az adott hatóságnak a másik ország állampolgárságának felvételét dokumentumokkal és bizonyítékokkal kell igazolnia. A végső döntést az ügyben Ukrajna elnöke hozza meg. Az állampolgárságról szóló törvény gyakorlati alkalmazása azt mutatja, hogy igencsak nehéz bizonyítékot szerezni, hogy az adott ukrán állampolgár megszerezte egy másik ország állampolgárságát is önszántából. Általában a külföldi országok ebben a kérdésben illetékes hivatalai nem adnak ki hivatalos információt arról, hogy az adott személy milyen alapon és hogyan szerezte meg az állampolgárságot saját nemzeti jogszabályaikra hivatkozva.
2) Amennyiben az ukrán állampolgárságot csalással, valótlan adatok, hamis dokumentumok benyújtásával szerezte meg az adott személy.
3) Amennyiben önszántából más országban katonai vagy alternatív szolgálatot teljesít, amennyiben ennek az országnak a jogszabályai szerint nem köteles ebben az országban ilyen jellegű szolgálat teljesítésére.
Az az ukrán állampolgár, aki kérelmet nyújtott be az ukrán állampolgárságról való lemondásról, vagy aki ellen elindult az állampolgárság elvesztésével kapcsolatos eljárás, az erről szóló elnöki rendeletek kiadásáig rendelkezik minden joggal és kötelezettséggel mint ukrán állampolgár.

DK