A „Keleti Partnerség fejlesztési együttműködés Kárpátalján” című projekt megvalósításáról

2015. február 3., 18:38 , 734. szám

Az Európai Unió Keleti Partnerség programja keretében a Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma által folyósított támogatásnak köszönhetően tovább folytatódik Kárpátalján  az oktatási, kulturális és szociális intézmények fejlesztése.

A projekt megvalósításának alapját Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és a Kárpátaljai Megyei Tanács , illetve a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció között megkötött keretmegállapodás képezi.
A jelenleg folyamatban lévő Keleti Partnerség program második szakaszának megvalósítási ideje 2014. májusától 2015. június 30-ig tart.
A feladat lebonyolításával a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítványt bízták meg.
A támogatási szerződés mellékletét képező, a Külügyminisztérium által jóváhagyott költségvetési tervezet 26 objektumra terjed ki. Ezek közül 22 intézményben összesen 26 feladat megvalósítását tudtuk eddig elvégezni és hátra van még a folyamatban lévő program harmadik, egyben utolsó szakasza.
A kedvezményezett  intézmények nagy részében, több iskolában és óvodában már be is fejeződtek a legszükségesebb felújítások: a terveknek megfelelően elsőként az ablakok és ajtók cseréje valósult meg, majd a tetőjavítási és falfelújítási programok.
Amennyiben a program a tervek szerint halad, és valamennyi kedvezményezett intézmény felújítása megtörténik, a korábban megkezdett példátlan fejlesztés sikeres folytatásának lehetünk tanúi a kárpátaljai oktatási, művelődési és szociális intézményekben. A már elvégzett, és a most zajló munkák is óriási jelentőségűek, amelyekre nagy szükség van, különösen a nagyon elhanyagolt magyar iskolákban és óvodákban. A folyamatban lévő program keretén belül az Ungvári, a Munkácsi, a Beregszászi, valamint a Nagyszőlősi járások területén található intézmények lettek kedvezményezettek. Ezek közül a teljesség igénye nélkül említenénk néhányat, így a Palágykomoróci Általános Iskolát, a Tiszasalamoni Általános Iskolát, a szinte teljes mértékben megújúlt Szalókai Óvodát, a Nagydobronyi Református Líceumot, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karát, a Munkácsi 17. Sz. Óvodát, a Szőlősgyulai Általános Iskolát és a Szőlősgyulai Óvodát, a Verbőci Középiskolát, a Tiszakeresztúri Általános Iskolát, a Mezővári Középiskolát, illetve a folyamatban lévő program legkiemeltebben támogatott intézményét, a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi kirendeltségét.
Kárpátalja és Magyarország között az elmúlt időben kialakult  gyümölcsöző és gyakorlatias együttműködésben ez az egyik legsikeresebb program, amelynek eredményeként több ezer fiatal, diák és tanár élet-, illetve munkakörülményei javultak.
A KMTF Jótékonysági Alapítvány programjainak lebonyolításával kapcsolatos feladatok sikeres elvégzését  jelentős mértékben elősegítette a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által a 2014. évben nyújtott működési hozzájárulás is.
Köszönetünket fejezzük ki a magyar kormánynak, a Külügyminisztériumnak, a konzulátusoknak, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, és minden a program megvalósítását elősegítő közreműködőnek a támogatásért.

V.I.