30 közgyűlés öt nap alatt

2015. március 10., 20:42 , 739. szám

A végéhez közeledik a KMKSZ-alapszervezetek rendes éves közgyűléseinek sorozata.

Befejeződtek a KMKSZ-alapszervezetek közgyűlései a Nagyszőlősi járásban.
Újakliban március 7-én tartották meg a KMKSZ-alapszervezet közgyűlését az elemi iskola épületében. Papp József, az alapszervezet elnöke kifejtette, hogy jól szerepeltek a múlt évi választásokon. Az elnökválasztáson igen sok szavazatot kapott a KMKSZ által is támogatott elnökjelölt, a választást megnyerő Petro Porosenko, s a parlamenti választáson is sokan voksoltak az ő pártjára, hozzájárulva ezzel dr. Brenzovics Lászlónak, a KMKSZ elnökének a Legfelsőbb Tanácsba való bejutásához.
Aklihegyen ugyanaznap, az általános iskolában kerítettek sort a KMKSZ-alapszervezet közgyűlésére, melyen Pacuha Aranka alapszervezeti elnök felidézte, hogy a Keleti Partnerség program keretében tavaly felújították az iskolai tornaterem padlózatát. Az idei tervek között szólt a júliusi cseresznyefesztiválról, az októberi szüreti bálról.
Akliban is március 7-én bonyolították le a közgyűlést a református parókia és az elemi iskola közös épületében. Mint Domokos József alapszervezeti elnök elmondta, jelenleg 178 tag alkotja az alapszervezetet, részt vettek a KMKSZ járási és megyei szintű rendezvényein, a tervek között pedig megemlítette, hogy májusban sportnapot szeretnének tartani.   
Tekeházán a vasárnapi iskolának is otthont adó református parókia nagytermében bonyolították le március 8-án a KMKSZ-közgyűlést. Kócsi Ernő alapszervezeti elnök kifejtette: nagy örömükre szolgálnak az anyaországtól kapott támogatások. Schmitt Pál volt köztársasági elnök támogatásának köszönhetően jelentős felújításokat végeztek el a parókia és a vasárnapi iskola közös épületében. Emellett az alapszervezet megünnepelte március 15-ét, majd az anyák napját, részt vettek a Turul-ünnepségen, jelentős összeget gyűjtöttek össze a kelet-ukrajnai konfliktusövezetben harcoló katonák családjainak megsegítésére.
Gödényházán is ugyanazon a napon került sor a KMKSZ-alapszervezet közgyűlésére a községi könyvtárban, melyen Volenszky Rozália, az alapszervezet elnöke szót ejtett a schengeni vízumok kiállításához szükséges támogató nyilatkozatok kiadásáról. Ugyancsak szó esett a vasárnapi iskoláról, annak gondjairól.
Nagyszőlősön is a nemzetközi nőnapon tartották meg a KMKSZ-alapszervezet közgyűlését a Nagyszőlősi Járási Tanács nagy üléstermében. Kudron Zoltán alapszervezeti elnök beszámolt az alapszervezet múlt évi rendezvényeiről. Megünnepelték az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének napját, március 15-ét. A Májusi Zenei Napok keretében a Nagyszőlősi Bartók Béla Művészeti Iskola tanárainak szimfonikus zenekara nagy sikerű koncertet adott a Perényi Zsigmond Középiskola dísztermében, s ezzel egyidejűleg megkoszorúzták Bartók Béla szobrát és emléktábláját. Október 6-án – a hagyományokhoz híven – Nagyszőlős adott otthont a KMKSZ október 6-i központi rendezvényének. Nagyszőlősön is fellépett a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. A magyar kultúra napja keretében magyar népzenei műsort adott elő a Sodró Együttes, megzenésített versekkel lépett fel a budapesti Kávészünet együttes. Az év folyamán több ismeretterjesztő előadást szerveztek. Az alapszervezet tervezi, hogy a meglévő helyett új kopjafát állít az 1944 őszén deportált magyar férfiak emlékének.
A Beregszászi járásban is valamennyi alapszervezetben lezajlott az idei KMKSZ-közgyűlés.
Március 6-án Rafajna­újfaluban a helyi kultúrházban tartotta meg soros közgyűlését az alapszervezet. Demeter Júlia, az alapszervezet korábbi elnöke, jelenlegi alelnöke az elmúlt év munkájáról számolt be. Az alapszervezet tagsága a múlt évi 206 főhöz képest 35 új taggal bővült, s idén már tucatnyinál is több vízumigényléshez szükséges támogatói nyilatkozat kiadásában működtek közre; a keleti fronton harcoló katonák családjai részére 750 hrivnyát gyűjtöttek össze.
Zápszonyban az iskolában megtartott gyűlésen Csatáry Zsolt alapszervezeti elnök köszöntötte a megjelent KMKSZ-tagokat, s a közelgő nőnap alkalmából egy verssel külön a hölgyeket. Hangsúlyozta: a KMKSZ a legigazabb magyar szervezet Kárpátalján, amely nemzeti hagyományaink ápolásáért, múltunk megőrzéséért dolgozik. Az alapszervezet múlt évi tevékenységéből: Zápszony Bátyú, Beregsom és Bótrágy alapszervezeteivel karöltve egy napon emlékeztek meg a sztálinizmus áldozatairól; a pünkösdváró ünnepség célja a vallás és hagyományok megőrzése, ápolása volt, vendégül látták a Kokas Bandát; megemlékeztek a magyar kultúra napjáról, március 15-ről; gyűjtöttek a keleti fronton harcoló katonák családjai részére, a támogatásból 2 helyi család is részesült; részt vettek a KMKSZ járási és megyei rendezvényein. „Becsületes munkával sikeres évet zártunk” – összegezte az elmúlt évet az alapszervezeti elnök. Ezután elmondta, mit terveznek a  2015-ös évre. Bacskai László, Zápszony polgármestere arra ösztönözte a helyieket, hogy a jelenlegi nehéz körülmények között is figyeljenek egymásra, segítség egymást, higgyenek az anyaország támogatásában, amely eddig is sokat tett a községért.
Március 7-én Bátyúban Szántó Edit, a 843 főt számláló alapszervezet elnöke köszöntötte a megjelenteket. A múlt év kapcsán emlékeztetett arra, hogy a Keleti Partnerség program keretében 50 nyílászárót kapott az iskola; nemzeti történelmünk, kultúránk hagyományaink megőrzését szolgálta a magyar kultúra napi ünnepség, a március 15-i megemlékezés, az elhurcoltak emlékére 4 falu összefogásával zajlott megemlékezés; két tag, Tar István és Enyedi József részt vett a Munkács–Szolyva emlékmeneten. A rendezvények megvalósításában nagy szerepe volt az Együtt Nyugdíjasklubnak és az Ember Orsolya vezette Újbátyúi–Bátyúi Református Vegyes Karnak. Szántó Edit hangsúlyozta továbbá, hogy küzdenünk, harcolnunk kell anyanyelvünk használatáért, megőrzéséért, s ezért kért minden jelenlévőt, hogy családjaik beiskolázás előtt álló csemetéit magyar iskolába írassák.
Nagybakosban a református gyülekezeti teremben került sor a 285 főt számláló KMKSZ-alapszervezet 2015. évi közgyűlésére. Szanyi János alapszervezeti elnök az elmúlt évi munkáról számolt be: az alapszervezet közreműködött a vízumigényléshez szükséges támogatói nyilatkozatok kiállításában; családi és ifjúsági napot szerveztek a református gyülekezettel közösen; adventi jótékonysági ünnepségre került sor, szintén a református egyházzal közösen; megemlékeztek március 15-ről, novemberben az elhurcoltakról. Ezután az idei tervekről szólt, amelyek között falunévtábla-avatás is szerepel.
Gáton március 8-án a református parókián gyűlt össze a tagság. Lőrinc Ágota alapszervezeti elnök arról számolt be, hogy az alapszervezet tagsága 14 fővel nőtt, így most 238 tagot számlál. Az alapszervezet tagjai részt vettek a KMKSZ központi rendezvényein, második alkalommal szervezték meg a Gáti Tehetségnapot, amelyen a helyi fiatalok mutatták meg, miben tehetségesek; a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete jóvoltából többen megtekintették a beregszászi színház két előadását; a közelmúltban megrendezett Kovács Vilmos Szavalóverseny minden kategóriájához különdíjat ajánlottak fel. Az alapszervezet idén is szeretné folytatni megkezdett munkáját.  Király Katalin a március 10-től ismét induló oktatási-nevelési támogatási rendszerről tartott tájékoztatót.
Guton Balogh Attila arra emlékeztette a közgyűlésen megjelenteket, hogy a Szövetség vízumhoz szükséges támogatói nyilatkozatokat igyekszik minden igénylőnek kiállítani, s az ehhez szükséges kérelmet a településen több személynél is igényelni lehet. A guti alapszervezet 2014-ben is megszervezte Szent István-napi megemlékezését, sor került focitornára, kirándultak a Sipot-vízeséshez, a Vereckei-hágóhoz is; a KMKSZ jóvoltából sikerült felújítani az I. világháborús emlékművet, amelynél meg is emlékeztek a helyiek a háború kitörésének évfordulójáról; az alapszervezet tagjai részt vettek a szolyvai emlékmeneten, s helyben is megemlékeztek az elhurcoltakról; minden évben részt vesznek a Turul-ünnepségen, március 15-t pedig a beregszászi Petőfi-szobornál méltatják. A helyi alapszervezet is gyűjtött az antiterrorista hadműveletben részt vevő kárpátaljai katonák családjai részére. A támogatásból egy guti család is részesült.
Makkosjánosiban az elnöki beszámolót követően tisztújításra került sor: Sin Béla helyét a korábbi alelnök, Pallagi Attila vette át. Sin Béla a továbbiakban alelnökként segíti az alapszervezet munkáját.
Március 9-én Mezőváriban Berki Károly alapszervezeti elnök számolt be az elmúlt év főbb eseményeiről: az alapszervezet tagsága 28 fővel bővült, jelenleg 657 személyből áll; a múlt évben is megemlékeztek a Rákóczi-szabadságharc mezővári zászlóbontásáról, a sztálinizmus áldozatairól a helyi református egyházzal közösen; részt vettek a mádi Furmint Ünnepen. Az idei évben is szeretnék megrendezni eddigi rendezvényeiket, továbbá erdélyi utazást szervezni a tagok számára, s lebonyolítani a zászlóbontás emlékünnepét is, amelyet a KMKSZ alapszervezeti elnökeinek konferenciáján megyei szintű rendezvénnyé nyilvánítottak.
Nagybaktán Fodor Éva elmondta, hogy jelenleg 55 főből áll a KMKSZ Nagybaktai Alapszervezete, többen részt vettek a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékünnepségen. Jelen volt Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének tiszteletbeli elnöke, aki arra emlékeztetett, hogy az ukrán és az Európai Parlamentben is van szószólója a kárpátaljai magyarságnak.
KMKSZ-közgyűlések az Munkácsi járásban
Beregrákoson március 6-án került sor a közgyűlésre. A KMKSZ helyi alapszervezete jelenleg 500 tagot tart számon. Tóth Margit alapszervezeti elnök a múlt évről beszámolva elmondta, hogy majd’ minden hónapra jutott egy-egy kulturális rendezvény. Ezeken kívül 2000 hrivnyát gyűjtöttek a keleti országrészben harcoló katonák családjai részére; 206 pályázó részesült a „Szülőföldön magyarul” program támogatásában; több mint 100 tagnak továbbították a vízumtámogatás iránti kérelmét. A helyi alapszervezet kezdeményezésére megvalósult az utcanevek megváltoztatása. A Keleti Partnerség programnak köszönhetően kicserélték a magyar tannyelvű iskola tornatermének nyílászáróit. Ezek után vázolta az alapszervezet idei terveit.
Március 7-én Munkácson a színházban a „…mi itthon vagyunk…” – 25 éves a KMKSZ c. emlékfilm megtekintésével vette kezdetét a közgyűlés. Gajdos Olga, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének elnöke arra emlékeztetett, hogy 26 évvel ezelőtt a kárpátaljai magyarság újjászületéséért, múltunk, hagyományaink megőrzéséért jött létre a helyi szervezet. Munkács magyarsága azóta több ízben is összefogott egy-egy cél, feladat eléréséért. 2014-ben az alapszervezet által szervezett rendezvények között egyebek mellett volt helytörténeti vonatkozású képeslap-kiállítás, színházi előadás, részt vettek a „málenykij robot” emlékmeneten. A helyi nyugdíjasklub és a városi szervezet ellenőrző bizottságának beszámolóját követően Gulácsy Géza szólt a jelenlévőkhöz, aki az oktatási-nevelési és taneszköz-támogatás igényléséről szólt, s kiemelte, hogy Magyarország továbbra is igyekszik segíteni a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarságot.  
A derceni alapszervezet nőnapon, március 8-án tartotta közgyűlését. A gyűlés kezdetén a jelenlévők egyperces néma főhajtással adóztak a kelet-ukrajnai harcokban elesettek és a közelmúltban elhunyt KMKSZ-tagok emlékének. A tagság előtt Fodor István elnök számolt be arról, hogyan alakult az alapszervezet tevékenysége az elmúlt év során. A rendezvények közül kiemelte a táncházi alkalmakat, a sikeresen lebonyolított asztalitenisz-versenyt, szólt arról a támogatásról, amelyet a KMKSZ Schmitt Pál volt köztársasági elnök adományának köszönhetően juttatott a Derceni Középiskolának. A beszámoló után Fodor Ilona, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány helyi megbízottja tájékoztatta a tagokat a „Szülőföldön magyarul” program égisze alatt zajló oktatási-nevelési és taneszköz-támogatásról, amelynek keretében 2014 folyamán Dercenből több mint 400-an pályáztak sikeresen.
KMKSZ-közgyűlések az Ungvári járásban
Március 4-én az ungvári járási Őrben is megtartották a KMKSZ-alapszervezet idei közgyűlését. Mackó István, a helyi KMKSZ-alapszervezet elnöke beszámolt a közösség múlt évi munkájáról. Az ukrajnai válság miatt több rendezvényt el kellett halasztaniuk, így a hagyományos falunapot is.
Koncházán is megtartotta közgyűlését a KMKSZ helyi alapszervezete. A gyűlésen Végső Sándor beszámolt az alapszervezet elmúlt évi munkájáról, valamint megvitatták az idei év fontosabb programjait.
Pallóban az idei közgyűlésen új elnököt választottak, az eddigi elnököt, Kerek Teodórát Kerek Margit váltotta tisztségében.
A tarnóci, sislóci és botfalvai  alapszervezetek is megtartották közgyűléseiket március 6-án. Az alapszervezetek elnökei, Kiss Klára, Medve Andrea, illetve Mikula Sarolta beszámoltak a 2014-es évben végzett munkáról, valamint vázolták az idei év terveit.
Március 7-én további három szervezet tartotta meg soros közgyűlését. A szürtei alapszervezet tagjai a helyi református parókián a Himnusz eléneklését követően egyperces néma felállással emlékeztek a kelet-ukrajnai harcokban elesett áldozatokra. Braun Éva, az alapszervezet elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd beszámolt a 2014-es év eseményeiről. A közgyűlésen Szallár Sándor, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének (KMKSZ UKSZ) alelnöke biztatta a jelenlévőket, hogy a nehéz helyzet ellenére ne adják fel olyan könnyen az itthoni létet.
A tiszasalamoni alapszervezet közgyűlésén Palkó Katalin tartott beszámolót a szervezet 2014-es tevékenységéről, melyet egy vidám hangulatú diavetítéssel tett színesebbé.
Csap városának szervezete is megtartotta soros gyűlését. A helyi alapszervezeti elnök, Balogh Lívia szerint a 2014-es évben is az előzőkhöz hasonlóan eseménydús évet zártak. Balogh Lívia elmondta, hogy sikerült egy ingatlant vásárolni Csap városában, így a KMKSZ UKSZ székhelye Csapon lesz. A beszámolót követően Balogh Oszkár ismertette a szervezet kiadásait. A 2014-ben alakult helyi nyugdíjasklub vezetője, Molnár Katalin pedig köszönetét fejezte ki az alapszervezettől kapott támogatásokért, valamint ismertette a nyugdíjasklub eddigi tevékenységének fontosabb mozzanatait, illetve vázolta az idei év meghívásait.
Március 9-én további két helyen tartottak közgyűlést. Kisdobronyban Szigeti Séra Natália alapszervezeti elnök számolt be az alapszervezet munkájáról.
Eszenyben Molnár Sándor, az alapszervezet elnöke beszámolt a jelenlévők előtt az elmúlt év tevékenységéről. A gyűlésen Balogh Lívia, KMKSZ UKSZ elnöke elismeréssel szólt a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének megalakításáról.
A Felső-Tisza-vidéken az egykori koronavárosban, Técsőn is megtartotta közgyűlését a helyi KMKSZ-alapszervezet. A közgyűlést a Himnusz eléneklésével kezdték, majd Kékesi Sándor, az alapszervezet elnöke tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt év eredményeiről. Ezt követően a Nereszen tánccsoport vezetője, Kristofóri Gyöngyi köszönetét fejezte ki azért, hogy az elmúlt év folyamán az alapszervezet  támogatta a tánccsoportot. A közgyűlésen megszavazták, hogy az idei 1948–49-es március 15-i megemlékezést ne csak a református templomban tartsák, hanem a központban álló Kossuth-szobor előtt is emlékezzenek a helyi magyar egyházakkal és civil szervezetekkel közösen. A gyűlés végén megválasztották a középszintű és a megyei közgyűlés küldötteit, majd zárásként elénekelték a Szózatot.
Az alapszervezeti közgyűléseken jelen voltak a KMKSZ megfelelő középszintű szervezeteinek vezetői: a Beregvidéken Sin József, Ugocsában Barta József, a Munkácsi járásban Gulácsy Géza, az Ungváriban Balogh Lívia, a Felső-Tisza-vidéken ifj. Sari József. A középszintű vezetők valamennyi helyszínen elemezték az ukrajnai gazdasági és politikai helyzetet, beszámoltak a Szövetség elmúlt évének eredményeiről, tájékoztattak a Keleti Partnerség program eredményeiről és idei célkitűzéseiről, valamint a KMKSZ és a magyar kormány azon terveiről, amelyek a kárpátaljai magyarság rendkívül nehéz helyzetén hivatottak segíteni.

lm, er, ve