Pénzadománnyal segíti Budafok-Tétény önkormányzata Mezőkaszonyt

2015. június 11., 19:17 , 753. szám

Az óvodai étkeztetést támogató pénzadományt nyújtott át ünnepélyes keretek közt múlt szerdán Mezőkaszonynak Budafok-Tétény önkormányzata, amely testvértelepülési megállapodást is kötött a kárpátaljai magyar nagyközséggel.

Karsay István, Budafok-Tétény polgármestere az ünnepségen elmondta, örömmel csatlakoztak a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarság megsegítésére irányuló magyarországi mozgalomhoz, hiszen – Szabó Dezsőt idézve – „minden magyar felelős minden magyarért”. Hozzátette, a Budafok-tétényi önkormányzat egymillió forinttal szeretne hozzájárulni a mezőkaszonyi óvoda növendékeinek étkeztetéséhez egy éven keresztül a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai irodájának közreműködésével. A testvértelepülési szerződés keretében Budafok-Tétény támogatást kíván nyújtani az egykor fejlett, de a szovjet időszak végén megsemmisített mezőkaszonyi szőlészet és borászat újjáélesztéséhez.

Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke köszöntőjében Budafok-Tétény lakosaként kifejtette: szerencsés egymásra találásnak tekinti, hogy szűkebb pátriája testvértelepülési kapcsolatra lépett a jelentős magyar történelmi hagyományokkal rendelkező Mezőkaszonnyal. Hangsúlyozta, magyarként – a magyar kormányhoz, a magyar államhoz hasonlóan – mélyen együttérez a szabadságharcát vívó Ukrajnával, az ukránokkal, akiket arra kért, „ne lendüljenek túl” a forradalmi hevületben, mert a sovinizmus mindig veszélyes, az elkerülése előfeltétele a nemzetiségekkel való békés együttélésnek. Németh Zsolt fontosnak nevezte, hogy a Kárpátaljára irányuló anyaországi támogatások mellett megindult a testvértelepülési kapcsolatok kialakítása, miáltal sokkal személyesebbé válik a felek viszonya.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament képviselője köszönetet mondott a magyar kormánynak, a magyar embereknek azért a szolidaritásért és széles körű támogatásért, amelyet a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyaroknak nyújtanak. Meggyőződését fejezte ki, hogy az anyaországi segítség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Kárpátalja magyarsága szerencsésen túljusson a mostani nehéz időszakon.

Az adományozási ünnepségen részt vevő Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója az MTI érdeklődésére elmondta: valóságos mozgalommá terebélyesedett a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarság megsegítését célzó kormányfelhívás, ami – a korábbiakhoz hasonlóan – ékesen bizonyítja, a magyar társadalom mindig megmozdul, amikor bajba jutott közösségen kell segíteni. Elmondta, hogy a segélyszervezetet több mint ötven anyaországi önkormányzat kereste meg Kárpátaljának szóló támogatási felajánlással. Úgy vélte, az anyagi segítségnyújtás mellett igen nagy jelentőségük van azoknak a támogatási formáknak, amelyek a kárpátaljai magyarság jövőépítését, azaz a szülőföldön való megmaradását és boldogulását szolgálják.

(MTI/Kárpátalja)