Ifjúsági és családi nap Izsnyétén

2015. június 24., 09:33 , 754. szám

Igazi vásári forgataggá alakult az Izsnyétei református templom körüli tér június 21-én, ahol ezúttal harmadik alkalommal szervezett a KMKSZ Izsnyétei Alapszervezete és a helyi reformáus egyházközség ifjúsági és családi napot. Voltak gumiasztalok, légvárak, körhinta, céllövölde, gumikötelek rántották magasba a vállalkozó kedvű fiatalokat.

A rendezvény istentisztelettel kezdődött, amelyen Máté Richárd református lelkész hirdette Isten igéjét.

Orosz Szilvia, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke köszöntötte a rendezvény meghívott vendégeit, Farkasné Bőcs Judit és dr. Bodnár Zsolt ungvári magyar konzulokat; Gyurin Miklós beregszászi magyar konzult és feleségét; Darcsi Karolinát, a KMKSZ politikai titkárát; a szendrői testvérgyülekezet Benke András lekipásztor vezette küldöttségét; Zsukovszki Miklóst, a Beregi Református Egyházmegye esperesét és családját. Az alapszervezet elnöke elmondta: „A rendezvény idei jelszava »Maradj talpon!« Azért választottuk ezt a Bibliából kölcsönzött jelszót, mert a mi véleményünket foglalja össze. Talpon maradni minden körülmények között, nem inogni meg. Bátran kiállni közösségünkért, magyarságunkért. A jelenlegi helyzetben nagyon nagy jelentősége van annak, hogy közösen, összetartva álljunk ki közösségünk és nemzetünk érdekeiért.” Orosz Szilvia elmondta továbbá, hogy az idei családi napon igyekeztek változatos szórakozási lehetőségeket kínálni a családoknak, hogy mindenki megtalálhassa a neki tetszőt. Végül köszönetet mondott a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének az anyagi támogatásért, aminek köszönhetően harmadszor is sikerült megszervezni a rendezvényt.

Dr. Bodnár Zsolt ungvári magyar konzul köszöntőbeszédében hangsúlyozta: „Meggyőződésem szerint minden településnek szüksége van arra, hogy erősítse lakóinak összetartozását, és segítse az egymás közötti kapcsolattartást. Ezt leginkább hangulatos műsorok, zenei előadások és fesztiválok megszervezésével tudja elérni. A Maradj talpon! rendezvény keretében lebonyolításra kerülő programok és vetélkedők legfőbb pozitívuma, hogy egyrészt szorosabbá fűzik a településen élők közötti barátságot és összetartozást, másrészt segítenek „kitágítani” a világot, nagyon jó alkalmat teremtenek új ismeretségek megkötésére.”

Köszöntötte az ünneplőket Gyurin Miklós beregszászi magyar konzul is, aki rámutatott: „Amikor ilyen nehéz idők járnak, mint most Ukrajnában és Kárpátalján is, akkor többszörösen fontos, hogy a család összetartson, békesség legyen, a családok segítsék egymást.”

Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai titkára kiemelte: „Különösen fontos az, hogy egy olyan rendezvényen vehetek részt, amely itt, a nyelvhatáron immár hagyománnyá vált. És fontos az is, hogy ezen a napon a családé és az ifjúságé a főszerep. Az ifjúság jövőnk és megmaradásunk záloga, hisz ők lesznek azok, akik ápolják múltunkat és hagyományainkat, továbbadják majd a következő generációknak mindazt, amit rájuk hagyunk, építik nemzetünk jövőjét.” Darcsi Karolina beszélt az országban zajló politikai átalakulásokról, közöttük a tervezett közigazgatási reformról, melynek során fontos érdekük a nyelvhatáron élő magyar közösségeknek, hogy magyar többségű közigazgatási egységekhez tartozzanak a jövőben is.

A kulturális műsorban a helyi magyar iskola 1–4. osztályos tanulói adtak elő egy jelenetet Legyetek jók! címmel, majd Béres Richárd szavalta el Arany János Rendületlenül című versét. Bence Alexandra népdalokat énekelt, majd ismét a kisiskolások léptek színpadra, bemutatva egy gyermeklakodalmast. Reményik Sándor Eredj, ha tudsz! című versét Kacsó Karolina szavalta. A különböző korosztályokhoz tartozó fiatalok táncoltak csárdást, kakastáncot és twistet, énekeltek népdalokat és modern hangszerelésű műdalokat is.

A gyerekek műsorát követően Benke András szendrői református lelkész a feleségével és kisfiával egy gyermekek számára írt vallásos éneket énekelt. A családi énekkart a tiszteletes úr kísérte gitáron.

Szolgált az Izsnyétei Református Gyülekezet ifjúsági kórusa, amelynek tagjai bizonyságot is tettek hitükről. Végül nagy sikert aratott a beregszászi Rákóczi-főiskola diákjaiból alakult Almanach verséneklő együttes, amelynek Bodor Viktória és Deák Bettina személyében két izsnyétei tagja is van.

Sokan voltak kíváncsiak a Derceni Önkéntes Református Tűzoltóság bemutatójára is, akik a jelentkező kisgyerekeket tűzoltóruhába öltöztették, majd a szirénázó tűzoltóautóval vonulhattak eloltani a régi ukrán iskola kertjében meggyújtott szalmabálákat. Minden gyerek kezébe vehette a fecskendőket, olthatta a tüzet, akkora füstöt csinálva, hogy az egy rövid időre belepte a falu központját.

Az ifjúsági és családi nap szeretetvendégséggel ért véget.

Badó Zsolt