Mikortól bűncselekmény a szélhámosság?

2015. augusztus 12., 09:23 , 761. szám

„A Kárpátalja előző számában szó volt arról, miként rendelkezik a Büntetőtörvénykönyv 190. paragrafusa a csalásról. Érdekelne, hogy milyen elkövetési összegig minősül a csalás szabálysértésnek, s mikortól beszélünk bűncselekményről?”

Ukrajna Közigazgatási Szabálysértési Törvénykönyve 51. paragrafusának 3. része értelmében a lopás kis értékűnek minősül, amennyiben az ellopott tulajdon értéke a jogsértés elkövetésének pillanatában nem haladja meg a polgárok adózatlan havi minimális jövedelmének 0,2 részét. Hasonlóan rendelkezik a törvény az olyan esetekben is, amikor az „eltulajdonítás” csalással, szélhámosság útján történt.

Ukrajna adótörvénykönyve XX. fejezete 1. alfejezetének 5. pontja értelmében a közigazgatási és büntetőjogi normák esetében, ami a jogsértések szabálysértésként vagy bűncselekményként történő minősítését illeti, az adózatlan minimálbér összegét a szociális adókedvezmény szintjén állapítják meg. A szociális adókedvezmény mértékét a munkaképes személy egy hónapra számított létminimumának 100 százalékában állapítják meg, az adott adóévben január 1-jén érvényes összeg szerint.

A 2015. évi költségvetési törvény a munkaképes személyek létminimumát 2015. január 1-jétől 1218 hrivnyában, 2015. december 1-jétől pedig 1378 hrivnyában állapítja meg.

2015. december 31-ig a szóban forgó alpont alkalmazásának céljaira a munkaképes személy egy hónapra számított, a folyó adóév január 1-jétől érvényes létminimuma 50 százalékával megegyező mértékű szociális adókedvezmény lett megállapítva valamennyi adófizetői kategória számára.

Ezért jelenleg kis értékű lopásnak számítanak az olyan esetek, amelyekben az eltulajdonított tulajdon értéke a jogsértés elkövetésének pillanatában nem haladta meg a 121 hrivnya 80 kopijkát (az 1218 hrivnya 50 százalékának 0,2 részét). Amennyiben az elkövetési érték meghaladja a 121,8 hrivnyát, az ilyen jogsértés elkövetéséért büntetőjogi felelősségre vonást állapít meg a jogalkotó.

hk