Konferencia Lehoczky Tivadar emlékére

2015. november 11., 09:10 , 774. szám

November 6-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) tudományos intézete névadója halálának 100. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát szervezett.

A rendezvényt dr. Rácz Béla, a II. RF KMF rektorhelyettese nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy Lehoczky Tivadar az 1860-as évektől olyan régészeti feltárásokat végzett, amelyek megalapozták vidékünk történetírását. Elvégezte a régész legfontosabb feladatát: a leleteket, az emberi, anyagi kultúra elemeit összegyűjtötte és megőrizte az utókor számára. Mivel ebben a hónapban lesz Lehoczky Tivadar halálának 100. évfordulója, méltóképpen meg kell róla emlékezni.

Az előadások sorát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet igazgatója, a Rákóczi-főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője kezdte meg. Bemutatta Bereg vármegye polihisztorának életét, munkásságát és írásos hagyatékát. Valerij Razgulov, a Kárpáti Panoráma újság szerkesztője a Lehoczky-múzeumot és annak ereklyéit ismertette.

A Lehoczky Tivadar nevét viselő kutatóintézet jelenleg feldolgozza és kiadásra készíti elő az egykori uradalmi főügyész első világháborús naplóját. Ennek kapcsán tartott előadást Molnár Ferenc, az intézet fiatal kutatója Világháborúnk – Lehoczky Tivadar naplója az első világháborúról címmel. Ismertette a napló szerkezetét, s bemutatta, hogy vidékünk neves helytörténésze hogyan élte meg a világégést Munkácson.

Az előadásokat követően a jelenlévők a tudományos intézet irodahelyiségében leleplezték Lehoczky Tivadar portréfotóját. A fotót Nagy Gyöngyvér, a Csíki Székely Múzeum munkatársa kutatásai során fedezte fel, melyet aztán eljuttatott a beregszászi Lehoczky Intézethez. Ezt követően a Jósa András Múzeum munkatársai a Lehoczky Tivadar  korát idéző filmet mutattak be Jósa András életéről.

A konferencia végén a résztvevők elsétáltak az egykori vármegyeházához, ahol megkoszorúzták a Lehoczky Tivadar tiszteletére állított emléktáblát.

A rendezvény állófogadással ért véget.

grace