Innováció és új pedagógiai szemléletmód

2016. április 20., 09:56 , 797. szám

A korszerű technológiák oktatásban való felhasználásáról szervezett nemzetközi konferenciát április 14–15-én Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszéke Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében címmel.

A szervezők a konferencia céljául az ukrajnai pedagógia és a pszichológia gyakorlatába is beépíthető innovatív módszerekről való tanácskozást, a pedagógiai szemléletmód alakítását tűzték ki.

Az első napon a plenáris előadások sorát dr. Orosz Ildikó, a főiskola rektora nyitotta, melyből azokról az ukrajnai körülményekről, feltételekről tájékozódhatott a hallgatóság, melyek között az innovációnak meg kellene valósulnia. Prof. dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára nagy sikerű előadásában a tehetséggondozás lehetőségeiről és annak lelki egészségre gyakorolt hatásáról beszélt. A felsőoktatási intézmények hozzáadott értékének a tehetséggondozással is összefüggő kutatási eredményeit mutatta be prof. dr. Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolájának programvezetője.

Magyarországról több neves felsőoktatási intézmény, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara, a Nyíregyházi Egyetem is képviseltette magát a konferencián. Ukrajnából jelen voltak a Kijevi Dragomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetem, az Ungvári Nemzeti Egyetem, a Munkácsi Állami Egyetem képviselői, akik az ukrajnai oktatási helyzetről számoltak be. Érkeztek továbbá előadók Romániából, Szlovákiából és az amerikai Plymouth Egyetemről is.

A konferencia első napját, a plenáris előadások után a főiskola színjátszó szakkörének Ádámok és Évák c. előadása zárta.

Másnap, április 15-én a munka Módszertani újító törekvések a pedagógiai gyakorlatban, Tehetséggondozás, Hagyomány és új távlatok a pszichológiában, illetve Mentálhigiéné a pedagógiai gyakorlatban szekciókban zajlott. Utóbbi irányzat alig ismert terület Ukrajnában, ezért népszerűsítését a szervezők kiemelten fontosnak tartották. A konferencia zárásaként arról foglalt állást a 125 résztvevő, hogyan lehetne a tehetséggondozással, innovációval kapcsolatos törekvéseket Ukrajnában eredményesebbé tenni.

Espán M.