Hitünk, hagyományaink megéléséért

Pünkösdvasárnap Zápszonyban

2016. május 17., 19:56 , 801. szám

Negyedik alkalommal szervezte meg május 15-én, pünkösdvasárnapon a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Zápszonyi Alapszervezete pünkösdi ünnepségét, mely évről évre keresztény hitünk és magyarságunk megélésére, az ezek előtti tisztelgésre ad alkalmat.

A helyi kultúrházban Csatáry Zsolt, a Zápszonyi Alapszervezet elnöke köszöntötte a helyi és a környező falvakból érkezett érdeklődőket, emlékeztetve, hogy a KMKSZ megalakulása óta legfőbb feladatának tartja hagyományaink, nemzeti múltunk, hitéletünk, identitásunk ápolását és megőrzését. Múltunk ismerete nélkül ugyanis sem jelenünk, sem jövőnk nincs. Ezért is olyan fontosak nemzeti és egyházi ünnepeink egyaránt. A pünkösd a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, amelyen a Szentlélek eljövetelét, „a lélek diadalát” is ünnepeljük. Megalakult az egyház, hogy Jézus követésére buzdítsa, felkarolja és egyesítse a hívő embereket, hogy megmentse őket a kárhozattól. Péter apostol beszéde hatására háromezer ember keresztelkedett meg. Ez volt az első keresztény gyülekezet. Az ünnephez különböző népszokások is tartoznak, amelyek őrzése, ápolása egyaránt fontos. A rendezvénnyel pedig egy új hagyomány is teremtődött.

Torzsa István beregszászi magyar konzul az idei csíksomlyói búcsúról szólt, melyen egy felszólaló püspök úgy fogalmazott: a Szentlélek azt szeretné, ha mindenki a szülőföldjén boldogulna. A konzul kiemelte: ez az üzenet a külhoni magyarságon kívül akár azokra a tömegekre is vonatkozhat, amelyek az elmúlt hónapok során elözönlötték Európát. Emlékeztetett továbbá, hogy elődeink számára a pünkösd egyúttal pihenőt is jelentett, amikor is az emberek elmentek a templomba, hogy könyörögjenek a Mindenhatóhoz, adjon számukra erőt a közelgő nehéz mezei munkákhoz, hogy biztosítva legyen mindaz, ami a következő ünnepig a megélhetéshez szükséges. Kárpátalját ma is dolgos emberek lakják, s bízhatunk abban, hogy most is megtalálják, megtaláljuk a lehetőséget a boldogulásra. Bízzunk a szebb jövőben!

A pünkösdi ünnepség fellépői az ünnephez kötődő egyházi és néphagyományainkat egyaránt felelevenítették. Felléptek a Zápszonyi Fecske Óvoda gyerkőcei hagyományőrző, énekes-táncos műsorukkal. A Zápszonyi Általános Iskola folklórcsoportja gyermeklakodalmast adott elő, amely a vőfély tréfás rigmusainak, a menyasszony és a vőlegény csípős megjegyzéseinek és a násznép jó hangulatának köszönhetően nagy sikert aratott a közönség körében. A Nagydobronyi Középiskola diákjai hagyományőrző ünnepi műsorukban arra emlékeztek, amikor „zúgás, szélvihar támadt, és a Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra”.

A KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete által támogatott negyedik zápszonyi pünkösdi ünnepség a Kokas Banda előadásával és táncházzal zárult.

Espán M.