Elvehetik a hadkiegészítő parancsnokságon a katonai igazolványt?

2016. május 18., 08:18 , 801. szám

„Jogukban áll elvenni a hadkiegészítő parancsnokság munkatársainak a hadköteles személy katonai igazolványát?”

– A vonatkozó rendelkezések felsorolják, hogy kik és miként jogosultak átvenni a szóban forgó dokumentumot. (По­ло­жен­ня про військовий кви­ток рядового, сер­жантсь­ко­го і старшинського скла­ду, Положення про війсь­ко­вий квиток офіцера запасу, затвердженi Указом Президента України від 25 травня 1994 року № 263/94.)

A rendelkezések 12., illetve 11. pontja kimondja, hogy a katonai igazolvány átadása a katonai alakulat vezérkarának, a hadkiegészítő parancsnokságnak, a helyi önkormányzati, a vizsgálati és nyomozó hatóságoknak, az oktatási intézményeknek, egy adott vállalatnál, intézménynél, szervezetnél a katonai nyilvántartással kapcsolatos feladatokért felelős vezetőnek vagy munkatársnak csak abban az esetben lehetséges, ha a tulajdonosa arról átvételi elismervényt kap.

hk