Jubilált a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

2016. május 25., 08:59 , 802. szám

Május 19. és 21. között nagyszabású Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia zajlott a Rákóczi-főiskolán. Az immáron jubileumi, 10. alkalommal megtartott rendezvényre a Kárpát-medence minden tájáról érkeztek professzorok, doktorok, docensek, előadók.

A konferencia azzal a céllal jött létre, hogy olyan tudósokat neveljenek ki szűkebb pátriánkban, akik a világban is versenyképesek, és bárhol megállják helyüket. Ragaszkodnak szülőföldjükhöz, anyanyelvükhöz, hagyományaikhoz. Ezt a nemes, de egyben nehéz feladatot vállalták magukra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a Rákóczi-főiskola munkatársai, akik immáron 10 éve minden évben összehozzák a kárpátaljai magyar fiatal kutatókat és tudósokat, ösztönözve őket a kapcsolatteremtésre és a kárpátaljai magyar nyelvű szakmai képzésre. A jubileumi évforduló alkalmából idén nemcsak a kárpátaljai magyar diákok mutathatták meg tudásukat, tudományos kutatásaik eredményeit, de erdélyi, felvidéki és magyarországi társaik is csatlakozhattak hozzájuk. A háromnapos, Kárpát-medencei szintűvé bővült konferencia idén a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Országos Tudományos Diákköri Tanács programjával együttműködve valósult meg.

Dr. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója köszöntőjében elmondta, hogy a program elsősorban arra összpontosít, hogy a kiváló ambiciózus fiatalokat megtalálják, felkarolják, támogassák, segítsék tudományos munkájukat, hiszen ők a jövő építői.

Dr. Orosz Ildikó, a II. RFKMF rektora kiemelte, hogy vidékünk sorsa más a Kárpát-medence többi területéhez képest, hiszen itt az országok szinte 20 évente váltották egymást. Ennek következtében az értelmiségi réteg sem volt állandó. Ezért gyakran kellett újra építkezni. A főiskola azt a célt tűzte maga elé, hogy legyenek olyan kárpátaljai értelmiségiek, akik a jövő generációja számára továbbadják mindazt a tudást, azt a kultúrkört, melyet őseink hagytak ránk. Amint mondta, bár a tudomány nemzetközi, és azt művelni kell, de csak anyanyelvén képes minden tudós a leghitelesebb gondolatokig eljutni. „Bármilyen tehetséggel megáldott egy ember, ha nincs felkarolva, akkor csírájában fojtódik el. Ezt a célt kezdte szolgálni a tudományos diákköri konferencia 10 évvel ezelőtt” – hangsúlyozta a rektor.

Faragó László beregszászi magyar konzul beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos a tudás, hiszen ki mivel vértezi fel magát, az lesz majd a muníciója jószerével egész hátralévő életében.

Dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács általános alelnöke beszélt a konferencia előzményeiről, kiemelte a tudás fontosságát. Hangsúlyozta, hogy csak a tudás által hozhatunk jó döntéseket, melyek jó irányba vihetnek minket.

Az ünnepi köszöntéseket követően elkezdődtek a szekciónkénti előadások. A jubileumi konferenciára 50 jelentkező küldte be pályaművét, melyeket több mint 70 opponáló értékelt. Minden dolgozatra 3 opponensi vélemény született, s ezáltal lettek jogosultak a konferencián való részvételre. Az előadások 9 szekcióban – társadalomföldrajz, közgazdaság; természetföldrajz; nyelvtudomány és irodalom; történelem; biológia; kémia; társadalomtudomány; orvos- és egészségtudomány; matematika, informatika, műszaki tudományok – hangzottak el. Összesen 36 kárpátaljai, magyarországi, erdélyi és felvidéki zsűritag értékelte a fiatal kutatók tudományos munkáit.

A rendezvény első napján a résztvevőknek kötetlen szakmai beszélgetésre nyílt lehetőségük, melyen mélyíthették meglévő kapcsolataikat, valamint bővíthették azokat. A konferencia központi napján, május 20-án a jelenlévők dr. Barkáts Jenőnek, a főiskola egykori rektorhelyettesének emlékére felavatták a Barkáts Jenő Ásványtárat. A gyűjtemény a főiskola egyik termében került elhelyezésre, azzal a céllal, hogy segítse a főiskolai diákok tudásának mélyítését. Az ásványtár gyűjteménye Barkáts Jenő fiához, Norberthez köthető, aki hosszú évek során gyűjtötte össze az értékes ásványi kincseket. Az átadón jelen volt az egykori rektorhelyettes családja is.

A tudományos munkák értékelését követően a jelenlévők színházi előadáson vehettek részt: a főiskola színjátszó körének Ádámok és Évák című darabját tekinthették meg. Ezután állófogadásra került sor, melyen a Sodró együttes szolgáltatott kulturális programot, az összmagyarság gazdag autentikus népzenei és népdalkincsét bemutatva a hallgatóságnak, majd táncházzal zárult az est. A rendezvénysorozat utolsó napján a résztvevők Munkács várába látogattak.

A konferencia a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával jött létre.

/EV/