Ezer éve kitartóan...

Szent István-napi ünnepség Aknaszlatinán

2016. augusztus 24., 08:12 , 815. szám

Hagyományaihoz hűen ismét Aknaszlatinán tartotta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Szent István-napi ünnepségét augusztus 20-án, az államalapító királyunk nevére felszentelt római katolikus templom mellett.

Az államalapítást méltató rendezvényt megnyitó ünnepi misét követően Nagy Bercel, a Miniszterelnökség Társadalmi Ügyek Főosztályának főosztályvezető-helyettese beszédében rámutatott: Szent István ünnepén, visszatekintve az elmúlt ezer esztendőre, a magyar nemzet számos áldásért hálás lehet. Köszönetet mondhat Istennek, mert megáldotta a honfoglalók azon elhatározását, hogy otthont keresve rátaláljanak a Kárpát-medencére. Tisztelettel emlékezhetünk Szent István királyra, aki megalapította a keresztény Magyarországot. A magyar nemzet hálás lehet a honfoglaló ősöktől leszármazott 45 generációért, akik napjainkig „szolgálták az életet”, ha kellett, fegyverrel is megvédték szülőföldjüket. A pusztító háborúk után pedig hittel, reménnyel és kitartással újjáépítették nemzeti közösségünket – fogalmazott Nagy Bercel, majd hozzátette, hálásak lehetünk a kiállt szenvedésekért is. Azért, mert a szenvedés különleges, jellemformáló erővel bír, amely megerősíti az egyént. A főosztályvezető-helyettes idézve a szlovák diplomata, Anton Hykisch szavait, elmondta, hogy a közép-európai népeknek, így a magyaroknak is, van egy rendkívül értékes devizájuk, mégpedig az, hogy túlélték az éveken át tartó náci és szovjet diktatúrákat. Az ezektől kapott szenvedés átláthatóbbá tette a világot az itt élő népek számára, óvatosságra és egy kicsi bizalmatlanságra tanítván őket. Nagy Bercel kiemelte a gulágokra, fogoly- és haláltáborokba elhurcolt magyarokat, akik kiállták az elmúlt évszázad rettenetes próbatételeit, személyes példát mutatva arról, „hogyan lehet embernek maradni az embertelenségben”. Hálával gondolhatunk Olofsson Placid atyára, Gulácsy Lajos nagytiszteletű úrra és Bendász István parochusra is, akik helytállásukkal bebizonyították, hogy a „lelkünk legbelsőbb magva sérthetetlen”. „Ők azok, akiktől megtanulhatjuk, hogyan lehet hiteles életet élni. Hitünk és lelkiismeretünk szavára hallgatva, elutasítva az erőszakot és a közönyt, gyámolítva az elesetteket, újra és újra felülmúlva önmagunkat, a ránk bízott közösségeket szolgálva” – hangsúlyozta Nagy Bercel. A főosztályvezető-helyettes beszédét azzal zárta: érdemes naponta hálát adni, reménnyel és hittel feltölteni és megerősíteni közösségünket, s nem utolsósorban szeretni szívből, határtalanul.

Dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke és az Ukrán Legfelső Tanács képviselője ünnepi köszöntőjében rávilágított: szimbolikus értéke van annak, hogy a KMKSZ az államalapítást a határoktól távoli bányászvárosban, Aknaszlatinán, a kárpátaljai szórványmagyarság „központjában” tartja, a Szent István tiszteletére felszentelt templom mellett. Majd Jézus Krisztus szavaira emlékeztetve – miszerint bölcs az, aki kősziklára építi a házát – elmondta, hogy a magyar nép is bölcsen döntött, hiszen a keresztényi hit, a nemzeti szuverenitás és szabadság sziklájára építette államát, amely az Istvánt követő nemzedékekkel csak erősödött. Nem véletlen az, hogy a királyi családok közül az Árpád-házból került ki a legtöbb szent, hiszen a ház uralkodói mindent megtettek azért, hogy Magyarország keresztény állammá legyen. S mint akkor, úgy a későbbiekben is, a nemzet generációkon keresztül harcolt azért, hogy fenntartsa keresztény hitét, szuverenitását, szabadságát. Brenzovics László beszédében a széthullott Szovjetunió példájával mutatta be, hogy mi történik akkor, ha nem szilárd alapokra, hanem hazugságra és erőszakra építenek. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett: 25 éve már annak, hogy az akkori hatalmas Szovjetunió, amely a világ legerősebb katonai nagyhatalma volt, egy puccs következtében szempillantás alatt összeomlott, majd megszűnt létezni, míg ezzel szemben Magyarország és a magyar nemzet a történelmi viszontagságok ellenére is már több mint 1000 éve kitartóan küzd a megmaradásáért. A Szent István után következő negyven nemzedék mindent megtett, hogy Magyarország szabad, független és erős keresztényi fundamentumra épülő országgá legyen; most a jelenlegi nemzedéken a sor, hogy örökségük ne tűnjön el, ne vesszen kárba – fejezte be beszédét a KMKSZ elnöke.

Az államalapítást méltató aknaszlatinai ünnepség kulturális programjának keretében többek között fellépett Markó Veronika, aki a Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország, illetve a Magyarok szép hazája című dalokat adta elő. A jelenlévők többek között megtekinthették a szlatinai Sóvirág néptánccsoport előadását, meghallgathatták Schreiner Sándor, a Kárpátaljai Akadémiai Állami Népi Együttes klarinét- és tárogatóművészének játékát. Fellépett még Szedlák Zsuzsa vezetésével a az Aknaszlatinai Művészeti Iskola egykori hallgatóinak az ünnepségre összeállt együttese, valamint a nagy múltú fúvószenekar is.

Szaniszló Róbert