Ki felel a külföldre küldött csomagért?

2016. november 2., 08:33 , 825. szám

„Csomagot küldtem egyedülálló külföldi barátnőmnek, aki időközben elhunyt. Ottani hozzátartozói nem tudnak a csomag sorsáról, szerintük a küldemény meg sem érkezett a megboldogult haláláig. A postán, ahol feladtam a küldeményt, mindenki a vállát vonogatja. Kíváncsi volnék, hogy mi ilyenkor az eljárás? Ki felel a küldemények kézbesítéséért itthon és külföldön? Létezik valamilyen kézbesítési határidő?”

– A postai szolgáltatások 2009 óta hatályos szabályai értelmében nincsenek kötelező határidői a kézbesítésnek. A nemzetközi postai küldeményeket, amelyek nem lettek kézbesítve a címzetteknek, a rendeltetési hely postahivatalában őrzik a megkötött nemzetközi egyezményeknek megfelelően. Ezután a ki nem kézbesített küldeményt, csomagot visszaküldik a feladóhelyre, ahonnan érkezett. Ott a továbbításra való átvétel napjától számított hat hónapon keresztül őrzik meg, és csak ezen idő lejárta után bontják fel a küldeményt a törvények által megszabott rend szerint. A küldemény elvesztéséért vagy sérüléséért az a postahivatal felel, ahol fel lett adva.

A postai összeköttetésről törvény kimondja, hogy amennyiben a küldemény értéke nem lett előzetesen felbecsültetve, a postai kezelőnek meg kell térítenie a postai szolgáltatás díját, ezenfelül bírságot is kell fizetnie, amely a szolgáltatás értékének 100 százalékával egyenlő. Amennyiben a küldemény előzetesen fel lett értékelve, a kezelőnek meg kell térítenie a küldeménynek a becslés szerinti értékét, valamint a postai szolgáltatás díját, továbbá a szolgáltatás díjának 25 százalékával megegyező bírsággal is tartozik.

hk