Privatizálni csak együtt lehet

2016. november 2., 08:35 , 825. szám

„A házunkban a nagyszülőkkel együtt nyolcan vagyunk bejelentve. Amikor felmerült, hogy privatizáljuk az otthonunkat, a nagyszüleink jelezték, hogy nem akarnak részt az ingatlanból, hiszen úgyis ránk hagyják mindenüket. A városházán azonban elutasították a kérvényünket, mondván a ház privatizációjában minden hivatalosan ottlakónak részt kell vennie, tehát valamennyi bejelentett személynek alá kell írnia a privatizációs kérvényt, a nagyszülőknek is. Azt is mondták, ha nem akarjuk, hogy a nagyszülők is részesedjenek az ingatlanból, jelentkezzenek ki a házból, s akkor hat hónappal később benyújthatjuk a privatizáció iránti kérelmünket. Valóban nem létezik egyszerűbb eljárás ebben az esetben?”

– A lakóingatlanok privatizációjának kérdését a Rendelet a lakásoknak (házaknak) a polgárok tulajdonába való átadásának rendjéről című dokumentum szabályozza. Ennek a rendeletnek az ötödik pontja kimondja, hogy a lakóhely magántulajdonba (egyszemélyi bérlő esetében) és közös (vagy résztulajdonba) adása a család valamennyi felnőtt, azaz 18. életévét betöltött tagjának írásos beleegyezése alapján történik, a lakás (ház) meghatalmazott tulajdonosának kötelező kijelölésével. Ilyenkor a bérlő családjának tagjai közé sorolnak mindenkit, aki állandó jelleggel a házban lakik a bérlővel együtt, vagy akinek fenntartják a lakhatási jogát, tehát azokat, akik lakcímbejelentéssel bírnak az adott ingatlanban. A hivatalnokoknak nincs joguk önkényesen változtatni a privatizáció szabályain, ezért valóban nem áll módjukban befogadni az önök kérvényét mindaddig, amíg a nagyszülők alá nem írják a privatizációs kérvényt, vagy ki nem költöznek az ingatlanból.

hk