Mentesít a betegség a behívó alól?

2016. november 23., 08:00 , 828. szám

„Behívót kaptam sorkatonai szolgálatra. Mi történik, ha nem jelenek meg a behívón szereplő időpontban betegség miatt? Behívhatnak szolgálatra azután, hogy meggyógyultam?”

– A behívó írásos idézés a hadkiegészítő parancsnokságra, amely ugyanolyan hivatalos állami szerv, akárcsak a bíróság, a rendőrség vagy az ügyészség, melyek szintén jogosultak beidézni a polgárokat bizonyos jogszabályok által körülírt esetekben. A behívó minden esetben egy konkrét személynek van címezve, az idézést kiadó intézmény pontos címének feltüntetésével, szerepelnie kell rajta a megjelenés pontos helyének és idejének, valamint tartalmaznia kell az ilyen dokumentumnak a figyelmeztetést arra vonatkozólag, hogy mire számíthat a beidézett személy, amennyiben nem tesz eleget a felszólításnak. Az idézést alá kell írnia az adott hadkiegészítő parancsnokság vezetőjének, s rá kell, hogy üssék az adott hatóság körpecsétjét is.

Amennyiben a sorkatonai szolgálatra beidézett személy nem jelenik meg a számára kézbesített behívó nyomán a hadkiegészítő parancsnokságon, bírságot szabhatnak ki rá, melynek mértéke az adózatlan minimális jövedelem 5–7-szerese, a szabálysértés egy éven belüli ismétlődése esetén a 10–15-szöröse lehet.

Természetesen méltánylandó körülménynek számít, ha a behívott személy betegsége miatt nem tudott megjelenni a hadkiegészítő parancsnokságon. Ilyenkor kezelőorvosa – kórházi ellátás esetén a kezelést végző intézmény – igazolást állíthat ki erről a hadkiegészítő parancsnokság számára. Az ilyen igazolás azonban csak az idézésre való meg nem jelenésre szolgál mentségül, a sorkatonai szolgálatot nem befolyásolja. Amennyiben a beteg a sorozási időszak végéig felgyógyul, újabb behívót kaphat a sorkatonai szolgálat megkezdésére, amelynek köteles eleget tenni.

Ha a sorköteles személy gyógyulása hosszabb időt vesz igénybe, esetleg tartós egészségkárosodás következett be, felülvizsgálják a katonai szolgálatra való alkalmasságát. Erre egyedül a sorozó(vagy orvosi)bizottság jogosult. A sorköteles személynek jogában áll bemutatni a sorozóbizottság előtt az egészségügyi állapotára vonatkozó korábbi orvosi-kórházi dokumentumokat. A testület ezek alapján dönthet a további kivizsgálás elrendeléséről, a sorkatonai szolgálat megkezdésének ideiglenes elhalasztásáról, de adott esetben a sorkatonai szolgálatra való alkalmatlanságot is kimondhatja.

Felhívnám a figyelmét arra, hogy a sorkatonai szolgálat alóli kibújásért a Büntetőtörvénykönyv 335. cikkelye értelmében akár 3 évig terjedő szabadságvesztés is kiróható – különösen, ha a behívó nem a hadkiegészítő parancsnokságon, vagy a sorozóbizottság előtt való megjelenésre, hanem a sorkatonai szolgálat megkezdésére, azaz a bevonulásra vonatkozott –, ezért semmi esetre se javasolnám, hogy indokolatlanul figyelmen kívül hagyja a behívót. Célszerűbb felkeresni a hadkiegészítő parancsnokságot, tájékoztatni az illetékeseket egészségügyi problémáiról, később pedig, ha szükséges, megjelenni a sorozóbizottság előtt, amely hivatalosan is halasztást, felmentést adhat a sorkatonai szolgálat megkezdése alól.

hk