Megemlékezés Tiszaásványban

Olvasói levél

2016. november 30., 09:03 , 829. szám

2016. november 26-án a Ti­sza­ás­ványi Községi Tanács, a KMKSZ Tiszaásványi Alap­szervezete és a Tisza­ás­vá­nyi Kultúrház közös szervezésében megemlékezést tartottak a helyi temetőkertben a sztálinizmus áldozatainak emlékművénél az 1944 őszén elhurcoltak és a II. világháborúban elesettek emlékére.

A rendezvényt Orbán István, a KMKSZ Tiszaásványi Alapszervezetének elnöke nyitotta meg. A megjelentek köszöntése után szólt arról, hogy milyen alkalomból gyűlt össze az ásványi lakosság: emlékezni azokra, akik életükkel fizettek magyarságukért. Elmondta: a tervek szerint minden esztendő novemberének utolsó szombatján megszervezik a megemlékezést.

Ezt követően a helyi kultúrház Kék Nefelejcs énekkara szolgált lágerdalokkal, majd Ruszkovics Erika és Breza György egy-egy ismeretlen szerző lágerballadáját olvasta föl.

 Szólt az egybegyűltekhez Stefán Zoltán, Tiszaásvány és Tiszaújfalu református lelkésze is, aki a hitről, annak megtartó erejéről beszélt.

Ferkó Csaba polgármester ismertette a kárpátaljai magyarságot érintő sztálini terror következményeit, majd beszélt arról, hogy hogyan érintette mindez Tiszaásványt 72 évvel ezelőtt. Szavait azzal zárta, hogy az utókornak kötelessége megőrizni s ápolni ezeknek az embereknek az emlékét.

A mécsesek meggyújtását követően a megjelentek elmondták a Miatyánkot, majd közösen elénekelték a Himnuszt.

F.CS.