Vasárnapi üzenet: 2017. június 18.

2017. június 18., 10:32 , 857. szám

„Akkor láttam, hogy egy másik vadállat emelkedik ki a földből. Két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Az első vadállatnak minden hatalmát gyakorolta a jelenlétében. A földet és lakóit rávette, hogy boruljanak le az első vadállat előtt, amely kigyógyult halálos sebéből. Nagy csodajeleket vitt végbe, még tüzet is bocsátott le az égből az emberek szeme láttára. A föld lakóit megtévesztette a csodajelekkel, amelyeket a vadállat előtt véghezvihetett. […] Ez a bölcsesség! Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám: hatszázhatvanhat.” (Jel 13, 11–18)

János egy kétszarvú fenevadat lát feljönni a földből. Ez a fenevad a második. Ha egy kicsit visszaolvasunk a fejezetben kiderül, közvetlen megelőzi őt az első, aki a tengerből jön elő. Több írásmagyarázó úgy gondolja, hogy az első fenevad a végső időkben egy politikai vezető, úgy is szokták nevezni: „Antikrisztus”. A második pedig a kultusz, a papság oldaláról emelkedik ki, de „hamis próféta”. Egy célja van, az emberek megtévesztése, s hogy elérje, hogy mindenki az első fenevadat imádja. Olyan, mint a Bárány, de mégis a hangja a sárkányé. Mai hasonlattal így is lehetne fogalmazni, „báránybőrbe bújt farkas”. Bizonyára mi is ismerünk ilyen embereket, akik első látásra, találkozásra csendes, szerény, alázatos embernek tűnnek. De a látszat csal. Ezek a legveszélyesebb emberek, mert onnan tudnak támadást indítani ellenünk, ahonnan nem is gondolnánk.

Kiderül számunkra, hogy a hamis próféta az első hatalmának birtokában van, annak a kiszolgálója. Egy feladata van, hogy rábírja a föld minden lakóját, hogy imádják az elsőt, az Antikrisztust. Nagy teológiai kérdés merül fel e szakaszban. Kit lehet imádni? De előbb nézzük meg azt, hogy mit jelent valakit imádni! Van, aki imádja a szerelmét, férjét/feleségét, gyermekeit, családját, kedvenc ételét, hobbiját és még sorolhatnám. Mi hányszor kaptuk rajta magunkat, hogy ilyen és ehhez hasonló dolgokra használtuk az imádat szavunkat? Ennek a szónak specifikus jelentése van. Az imádat szó azt jelenti, hogy leborulni, imádni, hódolni, csókkal illetni. Az imádat által a vallásos ember elismeri Isten teljes felsőbbségét. Tehát az imádat kizárólagosan Istent illeti meg! Maga Jézus is kitér ennek a fontosságára, amikor a tízparancsolatot idézi: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.” (Lk 4,8b)

Keresztyén Károly
beosztott lelkész, Csonkapapi, Kispapi