200 „Arany” szó

Olvasói levél

2017. augusztus 1., 12:45 , 864. szám

Az Arany János-év keretében július 30-án került sor a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) ez alkalomra tervezett rendezvényére, melyet jelenlétével megtisztelt dr. Mélykuti Ferenc, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvivője is.

Arany János költeményeinek és megzenésített verseinek előadása előtt Jakab Eleonóra, a Beregszászi KÉSZ elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, s egyben örömét fejezte ki, hogy vannak, akik ezen a napon a strandolás helyett a kultúrát választották. Ezt követően Kishegyi Mária, a Beregszászi 3. Számú Zrínyi Ilona Középiskola nyugalmazott magyar nyelv- és irodalomtanára ismertette röviden Arany János életútját, majd következtek az „Arany” szavak, versek prózában és dalban: Egy életünk egy halálunk (vers) – Bonkaló Beáta, népdalok – Szabó Anna, Szondi két apródja (ballada) – Birta Bernadett, Rendületlenül – Bence Barbara és Juhász Fanni, A fülemile (vers) – Kishegyi Mária, Vörös Rébék (ének) – Bence Barbara, Szent László (vers) – Pirigyi Gergely, A walesi bárdok (ének) – Juhász Fanni, Rásüt az esthajnal (vers) – Vaskeba László, Süvegemen nemzetiszín rózsa (ének) – a kórus, Mátyás anyja (vers) – Kishegyi Mária. Az est zárásaként a kórus előadásában elhangzott a Nagyszalontán áll egy szerény kis ház című dal, mely arra szólította fel a közönséget, hogy „Ünnepelj most, ha magyar vagy, az Arany-évet ünnepeld velünk”.

Az összeállítást Krajnik Irén, a Magyar Kultúra Lovagja, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség kántora, a Beregszászi KÉSZ aktív tagja szerkesztette, tanította be és kísérte harmonikán. Köszönet kitartó és áldozatos munkájáért.

Jakab Eleonóra zárszavában elmondta, hogy Arany János Istenben mélyen hívő emberként élete nehéz pillanataiban soha nem esett kétségbe, mert lelkét mindig megnyugtatta az a tudat, „hogy övéit el nem hagyja, ki mindnyájunk édes atyja”. Becses és hasznos szolgálatot tesznek az egyháznak és a társadalomnak mindazok, akik a költő vallásos költészetének interpretálásában részt vesznek.

J. N.